runner
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Novinky

 • Vytvoril: FBA
 • Dátum: 04.10.2017 21:57:25
 • Komentáre

Dunajská buzola -  - 2. kolo oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu (Studienka, 28.10.2017): PROPOZÍCIE (upravené kategórie pre žiakov, sú tiež 3-členné)

Čítať ďalej

 • Vytvoril: FBA
 • Dátum: 04.10.2017 08:52:59
 • Komentáre

Dunajská buzola - 2. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu (Studienka, 28.10.2017): PROPOZÍCIE

Čítať ďalej

 • Vytvoril: BBA
 • Dátum: 03.10.2017 08:52:31
 • Komentáre
Jesenný Sporko - 13. kolo oblastného rebríčka, Majstrovstvá Západnej oblasti SZOŠ - dlhá trať (Svätý Jur, 5.11.2017): PROPOZÍCIE

Čítať ďalej

 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 25.09.2017 20:30:33
 • Komentáre

Doplnenie chýbajúcich výsledkov do IŠ

Sekcia OB vyzýva organizátorov nižšie uvedených podujatí o urýchlenie nahratia výsledkov v požadovanom formáte do informačného systému SZOŠ. Výsledky zverejnené vo formáte *.pdf a *doc nie sú implementované v centrálnej evidencii o aktivite jednotlivcov a súťaží. V záujme naplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona o športe, kde výpočet výšky štátnej dotácie ovplyvňuje každá evidovaná športová aktivita, je nutné z každého, aj miestneho podujatia evidovať v IŠ výsledky.

• 21.01.2017    5. kolo zimnej ligy východ v OB
• 24.05.2017    Svetový deň orientačného behu, Bratislava
• 24.05.2017    Svetový deň orientačného behu, Žilina
• 24.05.2017    Svetový deň orientačného behu, Pezinok
• 28.05.2017    5. kolo oblastného rebríčka Východ
• 10.06.2017    Spoznaj svoj les - 10. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2017
• 28.06.2017    Memoriál Stanislava Franku
• 09.09.2017    6.a 7. kolo OR Košického kraja v orientačnom behu
 

Čítať ďalej