runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Novinky

Zimný Sporko, 3. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018
 • Vytvoril: BBA
 • Dátum: 08.02.2018 23:07:52
 • Komentáre
Zimný Sporko, 3. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018 (Bratislava - Rusovce, 10.2.2018): POKYNY

Čítať ďalej

Majstrovstvá SR na dlhých tratiach v OB
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 08.02.2018 16:59:02
 • Komentáre

Majstrovstvá SR na dlhých tratiach v OB

Sekcia OB oznamuje členom SZOŠ, že sa nakoniec M SR na dlhých tratiach pre rok 2018 uskutočnia v rámci Majstrovstiev Čiech v okolí obce Kladky na Morave, ktoré poriada klub OB Prostějov, a to v termíne 16.septembra 2018. V sobotu 15.9.2018, keď českí pretekári majú kvalifikáciu, budú Slováci bežať na rovnakých tratiach a výsledok pretekov bude zahrnutý do slovenského rebríčka. Pre kat. MW14 postaví organizátor osobitnú trať, nakoľko českí žiaci na týchto pretekoch neštartujú. Podrobnejšie informácie o nasadzovaní slovenských pretekárov do štartovky sa zverejnia neskôr, pri zosúlaďovaní slovenského a českého súťažného poriadku.

Za sekciu OB: Milan Petrinec

Čítať ďalej

Vykonávacie predpisy OB na rok 2018
 • Vytvoril: M. Petrinec
 • Dátum: 08.02.2018 16:46:28
 • Komentáre
Sekcia OB vydáva doplnené a opravené dokumenty

Vykonávacie predpisy k súťažiam v orientačnom behu SZOŠ na rok 2018.

Súťažný poriadok k súťažiam v orientačnom behu (OB) v rámci SZOŠ platný od 1. 2. 2018.

Stručný prehľad zmien:

 • Kysak zamenil poradie pretekov, najprv jednotlivci, potom štafety.
 • ATU Košice spresnili etapy na Karst Cup, nakoľko sa týkajú rankingu.
 • Omylom sa tam dostali navyše preteky 8.5 (čo je utorok).
 • V bode 3.4.1 v SP sa zmenilo názvoslovie veteránskych kategórií štafiet na 105, 135 a 165.
 • Do NOB sa pridala na základe podnetu aj kat. W65, aj keď je malý predpoklad, že budú 3 na štarte.
 • Vo VP bol na základe pripomienok zjednodušený  text v bode 4.10.9.
 • Do VP boli doplnené M SR na dlhej trati, ktoré sa uskutočnia v Prostějove.

Čítať ďalej

Oblastný rebríček STRED 2018
 • Vytvoril: HBB
 • Dátum: 08.02.2018 16:01:02
 • Komentáre
Oblastný rebríček STRED 2018 (Aréna New Faces, Mestský park, Banská Bystrica, 27.1.2018): PROTOKOL

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Valentínske Srdce, 4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018
 • Vytvoril: SPE
 • Dátum: 08.02.2018 13:52:26
 • Komentáre
Valentínske Srdce, 4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018 (Častá-Červený Kameň, 24.2.2018): PROPOZÍCIE

Čítať ďalej

Oznam Mapovej komisie SZOŠ
 • Vytvoril: R. Jonáš
 • Dátum: 06.02.2018 18:44:20
 • Komentáre

Mapová komisia oznamuje všetkým klubom usmernenie vo veci tvorby máp pre orientačné športy. V roku 2017 bola vydaná nová norma pre tvorbu máp pre orientačné športy International Standard for Orienteering Maps tzv. ISOM 2017, ktorá prináša niektoré zmeny do tvorby orienťáckych máp. 

Norma je zverejnená v anglickom jazyku tu:

http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/

A v českom jazyku tu:

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf

V priebehu roka 2018 MK SZOŠ pripraví a vydá preklad novej normy v slovenskom jazyku. 

Na súťažiach na celoštátnej úrovni je v priebehu roka 2018 prípustné používať staršiu normu ISOM 2007, od roku 2019 iba novú normu ISOM 2017.

 

Čítať ďalej

Oznam sekcie LOB SZOŠ
 • Vytvoril: V. Franko
 • Dátum: 06.02.2018 08:15:55
 • Komentáre

Sekcia LOB oznamuje, že pre nevyhovujúce snehové podmienky sa MSR LOB stredná trať a SRJ LOB dlhá trať plánované v náhradnom termíne 10.-11. 2. 2018 rušia bez náhrady.

 

Čítať ďalej

Oblastný rebríček STRED 2018
 • Vytvoril: HBB
 • Dátum: 01.02.2018 16:08:14
 • Komentáre
Oblastný rebríček STRED 2018 (Aréna New Faces, Mestský park, Banská Bystrica, 27.1.2018): VÝSLEDKY

Čítať ďalej