MapaMapa

Jamy

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2003 6.03034 km2 SZOŠ 03.17.O Poprad

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Erdélyi Tibor, Lenhart Zdeněk, Pašková Tatiana, Urbán Imre, Zentai László

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Erdélyi Tibor, Lenhart Zdeněk, Urbán Imre, Zentai László


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Bez názvu, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Smokovce, Studený potok, Štiavnik, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, XXII. Mvmr

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
745
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)