runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Seminár rozhodcov a trénerov

  • Vytvoril: Igor Patráš
  • Dátum: 09.03.2017 07:04:56

 

Seminár rozhodcov a trénerov

Počas uplynulého víkendu sa v Martine konal Seminár rozhodcov a usporiadateľov podujatí v orientačných športoch a Seminár trénerov orientačných športov. Sobota bola venovaná rozhodcom a usporiadateľom, nedeľa patrila trénerom.

Samotnému semináru predchádzalo vypracovanie úloh vopred zaslaných všetkým účastníkom. Prvá úloha spočívala v riešení 4 modelových situácií, ktoré vznikli v minulosti, prípadne môžu vzniknúť počas organizácie pretekov. Jednotlivé riešenia bolo zároveň potrebné odôvodniť konkrétnymi bodmi Pravidiel OB, Vykonávacích predpisov, alebo Súťažným poriadkom. Druhou úlohou bolo postavenie tratí pre niekoľko kategórií v programe Ocad.

Dopoludňajšiu časť seminára veľmi dobre viedol Rado Jonáš, ktorý všetky odpovede účastníkov na prvú úlohu spracoval a jednotlivé riešenia boli následne predmetom diskusie. Vyhodnotenie výsledkov MSR a udelenie medailí úspešne zvládli takmer všetci odpovedajúci, pri ďalších úlohách sa však odpovede často krát líšili. Plodná a vecná debata, prebiehajúca počas celého dňa stráveného v priestoroch zariadenia Lesník, priniesla veľa podnetných odpovedí. Väčšina z 39 prítomných členov z takmer každého klubu OB na Slovensku sa zhodla na tom, aby funkcia hlavného rozhodcu, bola vždy zastúpená členom iného ako organizátorského klubu. Prináša to nadhľad a iný pohľad na priebeh prípravy a samotnú realizáciu pretekov. Diskutovanou otázkou bolo aj vyčítavanie krabičky, v prípade ak pretekár v cieli zistí, že nemá „orazené“ všetky kontrolné stanovištia, pričom si je 100 % istý, že na všetkých kontrolách bol. Odpoveď však ostala otvorená, danou problematikou sa bude pravdepodobne zaoberať sekcia OB pri najbližšej príležitosti. Treba však rátať s tým, že organizátori nemusia vyhovieť pretekárovej žiadosti o vyčítanie krabičky. Prichádzajúcu novinku SI Air bude možné v  roku 2017 testovať len na oblastných rebríčkoch. Na pretekoch INOV-8 cupu a MSR sa tento rok systém SI Air využívať pravdepodobne nebude. Na vedúcich klubov padol apel, aby dodržiavali časy prezentácie uvedené v pokynoch.

Poobednú časť otvoril Martin Václavík s informáciami o činnosti rozhodcov a organizátorov, podmienkami udeľovania licencií a hodnotením aktivity rozhodcov. Aktuálne má niektorú z licencií na Slovensku celkovo 110 rozhodcov. Martin upozornil na fakt, že každý člen SZOŠ, rozhodca, organizátor, alebo tréner musí byť registrovaný v Registri fyzických osôb v športe.

Po Milanovi Petrincovi, ktorý upozornil na zmeny v Súťažnom poriadku (okrem iného zmeny vo veteránskych kategóriách v prípade štafiet) opäť vystúpil Rado Jonáš a povedal pár slov o novom fenoméne „Laserscan“, ktorý sa uplatňuje pri tvorbe máp pre OB. Je potešiteľné, že sa nám v spolupráci s NLC darí a kluby majú možnosť získať „laserscanové“ podklady za priaznivých finančných podmienok.

K slovu sa dostali aj tvorcovia nového informačného prihlasovacieho systému, jeho funkcie a podobu predviedol Juraj Nemec ml. IPS by sa mal do ostrej prevádzky spustiť už čoskoro, a tak prihlasovanie na preteky, vyhľadávanie kalendára pretekov, propozícií, pokynov, výsledkov, rankingu a iných dokumentov bude dostupné na jednom mieste. Preto, aby bol nový IPS dostupný čo najskôr, je potrebné, aby všetky kluby do 20. marca 2017 odovzdali skontrolované údaje potrebné pre registráciu všetkých svojich členov do Registra fyzických osôb v športe, tak ako to prikazuje nový Zákon o športe.

Prvý deň seminára bohatý na informácie ukončil Martin Václavík rozborom tratí, ktoré navrhli účastníci seminára.  Upozornil na chyby, vyzdvihol dobré postupy, rozoberali sa trate pre najmladšie kategórie.

Účastníci seminára sa mohli sami presvedčiť o tom, že Pravidlá OB, Súťažný poriadok a Vykonávacie predpisy sú dôležité dokumenty a je potrebné mať ich naštudované a vedieť sa nimi riadiť v akejkoľvek situácii, ktorá môže pri organizovaní pretekov kedykoľvek vzniknúť.

Nedeľa bola venovaná najmä trénerom a spôsobom tréningu. Svojou prezentáciou začala deň Alena Bukovácová, ktorá priblížila najmä procesy, ktoré sa dejú v tele športovca pred, počas a po výkone. Taktiež venovala nemalú časť prednášky dôležitosti a formám rozcvičky.

Kedže väčšina trénerov bola hlavne z kategórií detí, žiakov a dorastencov aj následné otázky viedli týmto smerom.

Aby seminár nebol len v teoretickej rovine pripravil Richard Balogh veľmi dobrú ukážku tréningu kombotech, ktorý bol pre viacerých trénerov novinkou. Nasledným rozborom celeho tréningu Riachard ukázal, že techník, ktoré je možné využiť v žiackych kategóriách je naozaj veľa a dajú sa rôzne kombinovať.

Po praktickej ukážke z terénu nasledovala analýza pri PC, ktorá vyvolala mnoho otázok a odpovedí. Záver prezentácie sa niesol najmä vo výmene skúseností z vedenia krúžkov a sústredení naprieč Slovenskom. 

Môžeme skonštatovať, že vydarený seminár poslúžil ako dobrý „predkrm“ k sezóne 2017. 

comments powered by Disqus