Mapová komisia


MAPOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (MK SZOŠ) SA VÁM PREDSTAVUJE:

Predseda Tomáš LEŠTINSKÝ tomas.lestinsky@atlas.cz
Člen Martin BEDNÁRIK tel +421 902 291695, geofmabe@savba.sk
Člen Zuzana JANOTOVÁ tel +421 907 425179, janotovci13@gmail.com
Člen Radoslav JONÁŠ tel +421 902 488202, radoslav.jonas@gmail.com
Člen Anton Kniebügl tel +421 903 433 518, kniebugl.miloslavov@stonline.sk


Metodické dokumenty na podporu tvroby máp v slovenskom jazyku:

Metodická príručka pre mapovanie (formát htm)

Mapový poriadok (formát doc).
Medzinárodná norma máp pre orientačné športy ISOM 2000 vo formáte PDF.
Medzinárodná norma pre mapy pre orientačný šprint ISSOM 2007 vo formáte pdf.

Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy
U členov MK SZOŠ (kontakt pozri vyššie) si môžete požiadať o tlačenú verziu Metodickej príručky pre mapovanie alebo slovenského prekladu Normy máp pre orientačné športy (Mapový kľúč, ISOM 2000)


Elektronické pomôcky pre tvorbu máp pre OŠ sú k dispozícii u členov MK SZOŠ
výškomer (rtf)

diaľkomer (rtf)
krokomer (rtf)
OCAD 9 (rtf)


Staršie informácie ...