Z a u j í m a v é   o d k a z y

S l o v e n s k á   r e p u b l i k a
Reprezentácia SR v OB
Dorastenecká reprezentácia SR v OB

TJ Sokol Pezinok

Klub OB Akademik TU Košice

TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Amatérsky Športový Klub Pezinok

TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica

Klub OB Kysak
Klub orientačných športov Ružomberok

Stránka Juraja Petrinca v angličtine

Č e s k á   r e p u b l i k a
Český svaz orientačních sportů

České stránky MTBO

Centrum historie
orientačního běhu
Jak to vidí Béďa
Orienteering Organiser

S v e t
IOF
World of O
International Orienteering News

I n é

Stránky Zväzu rádiového
orientačného behu Slovenska