Zoznam klubov
Skratka Názov Kontakt Voľné prihlášky
VZVSlávia TU ZvolenRepáč Ivan
Adresa: TU KPL, 960 53 Zvolen
Tel.(R): 045 5206244, Mobil: 0904 354913
E-mail: repac@vsld.tuzvo.sk
Reg
Reb 1 2 2B 3 3B
Prihlášky