Zoznam klubov
Skratka Názov Kontakt Voľné prihlášky
ZMTKlub OB MartinVáclavík Martin
Adresa: Charkovská 7/26, 036 08 Martin
Tel.(R): 041 5078731, fax: 041 5624966, Mobil: 0903 821303
E-mail: vaclavik@sevis.sk
Reg
Reb 1 2 2B 3 3B
Prihlášky