Koeficienty pretekárov
K dátumu Poznámka
31.10.2014Tabuľka koeficientov je prázdna. 
31.10.2013Tabuľka koeficientov je prázdna. 
31.10.2012 
31.10.2011 
31.10.2010Vytvorené na základe rebríčka z roku 2010, ktorý bol vypočítavaný podľa pôvodného vzorca. 
31.10.2009Identické ako koeficienty z roku 2010. Určené iba pre potreby orientačného výpočtu.