Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2010082227 22.08.2010 Grand Prix Slovakia, Karst Cup - 4. etapa
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-E10.1Výs
M 21-A0.90.1Výs
M 21-B0.80.11Výs
M 21-B0.80.22Výs
M 21-C0.70.1Výs
W 21-E10.1Výs
W 21-A0.90.1Výs
W 21-B0.80.11Výs
W 21-B0.80.22Výs
W 21-C0.70.1Výs
M -12A0.90.1Výs
M -12B0.80.1Výs
M -14A0.90.1Výs
M -14B0.80.1Výs
M -16A0.90.1Výs
M -16B0.80.1Výs
M -18A0.90.1Výs
M -18B0.80.1Výs
M -20A0.90.1Výs
M -20B0.80.1Výs
M 35-A0.90.1Výs
M 35-B0.80.1Výs
M 40-A0.90.1Výs
M 40-B0.80.1Výs
M 45-A0.90.1Výs
M 45-B0.80.1Výs
M 50-A0.90.1Výs
M 50-B0.80.1Výs
M 55-A0.90.1Výs
M 55-B0.80.1Výs
M 60-A0.90.1Výs
M 60-B0.80.1Výs
M 65-A0.90.1Výs
M 65-B0.80.1Výs
M 70-A0.90.1Výs
M 70-B0.80.1Výs
M 75-A0.90.1Výs
M 75-B0.80.1Výs
M 80-A0.90.1Výs
M 80-B0.80.1Výs
W -12A0.90.1Výs
W -12B0.80.1Výs
W -14A0.90.1Výs
W -14B0.80.1Výs
W -16A0.90.1Výs
W -16B0.80.1Výs
W -18A0.90.1Výs
W -18B0.80.1Výs
W 35-A0.90.1Výs
W 35-B0.80.1Výs
W 40-A0.90.1Výs
W 40-B0.80.1Výs
W 45-A0.90.1Výs
W 45-B0.80.1Výs
W 50-A0.90.1Výs
W 50-B0.80.1Výs
W 55-A0.90.1Výs
W 55-B0.80.1Výs
W 60-A0.90.1Výs
W 60-B0.80.1Výs
W 65-A0.90.1Výs
W 65-B0.80.1Výs
W 70-A0.90.1Výs
W 70-B0.80.1Výs