Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2010120545 05.12.2010 Západ - Mikulášske preteky
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-D0.50Výs
W 21-D0.50Výs
M -12D0.50Výs
M -14D0.50Výs
M -16D0.50Výs
M -18D0.50Výs
M -20D0.50Výs
M 35-D0.50Výs
M 40-D0.50Výs
M 45-D0.50Výs
M 50-D0.50Výs
M 55-D0.50Výs
M 60-D0.50Výs
M 65-D0.50Výs
M 70-D0.50Výs
M 75-D0.50Výs
M 80-D0.50Výs
W -12D0.50Výs
W -14D0.50Výs
W -16D0.50Výs
W -18D0.50Výs
W 35-D0.50Výs
W 40-D0.50Výs
W 45-D0.50Výs
W 50-D0.50Výs
W 55-D0.50Výs
W 60-D0.50Výs
W 65-D0.50Výs
W 70-D0.50Výs