Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2011061924 19.06.2011 Národné rebríčkové preteky - krátka trať
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-A0.90Výs
M 21-C0.70Výs
W 21-A0.90Výs
M -12A0.90Výs
M -14A0.90Výs
M -16A0.90Výs
M -18A0.90Výs
M -20A0.90Výs
M 35-A0.90Výs
M 40-A0.90Výs
M 45-A0.90Výs
M 50-A0.90Výs
M 55-A0.90Výs
M 60-A0.90Výs
M 65-A0.90Výs
M 70-A0.90Výs
M 75-A0.90Výs
M 80-A0.90Výs
W -12A0.90Výs
W -14A0.90Výs
W -16A0.90Výs
W -18A0.90Výs
W 35-A0.90Výs
W 40-A0.90Výs
W 45-A0.90Výs
W 50-A0.90Výs
W 55-A0.90Výs
W 60-A0.90Výs
W 65-A0.90Výs
W 70-A0.90Výs