Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2011082947 29.08.2011 Východ - 8. kolo
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-C0.60Výs
W 21-C0.60Výs
M -12C0.60Výs
M -14C0.60Výs
M -16C0.60Výs
M -18C0.60Výs
M -20C0.60Výs
M 35-C0.60Výs
M 40-C0.60Výs
M 45-C0.60Výs
M 50-C0.60Výs
M 55-C0.60Výs
M 60-C0.60Výs
M 65-C0.60Výs
M 70-C0.60Výs
M 75-C0.60Výs
M 80-C0.60Výs
W -12C0.60Výs
W -14C0.60Výs
W -16C0.60Výs
W -18C0.60Výs
W 35-C0.60Výs
W 40-C0.60Výs
W 45-C0.60Výs
W 50-C0.60Výs
W 55-C0.60Výs
W 60-C0.60Výs
W 65-C0.60Výs
W 70-C0.60Výs