Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2012060320 03.06.2012 Národné rebríčkové preteky
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-E10Výs
M 21-B0.80Výs
M 21-D0.60Výs
W 21-E10Výs
W 21-B0.80Výs
W 21-D0.60Výs
M -12A0.90Výs
M -14A0.90Výs
M -16A0.90Výs
M -18A0.90Výs
M -20A0.90Výs
M 35-A0.90Výs
M 40-A0.90Výs
M 45-A0.90Výs
M 50-A0.90Výs
M 55-A0.90Výs
M 60-A0.90Výs
M 65-A0.90Výs
M 70-A0.90Výs
M 75-A0.90Výs
M 80-A0.90Výs
W -12A0.90Výs
W -14A0.90Výs
W -16A0.90Výs
W -18A0.90Výs
W 35-A0.90Výs
W 40-A0.90Výs
W 45-A0.90Výs
W 50-A0.90Výs
W 55-A0.90Výs
W 60-A0.90Výs
W 65-A0.90Výs
W 70-A0.90Výs