Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2012091526 15.09.2012 MSR v šprinte
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-E1.10Výs
W 21-E1.10Výs
M -12C0.80Výs
M -14E1.10Výs
M -16E1.10Výs
M -18E1.10Výs
M -20E1.10Výs
M 35-E1.10Výs
M 40-E1.10Výs
M 45-E1.10Výs
M 50-E1.10Výs
M 55-E1.10Výs
M 60-E1.10Výs
M 65-E1.10Výs
M 70-E1.10Výs
M 75-E1.10Výs
M 80-E1.10Výs
W -12C0.80Výs
W -14E1.10Výs
W -16E1.10Výs
W -18E1.10Výs
W 35-E1.10Výs
W 40-E1.10Výs
W 45-E1.10Výs
W 50-E1.10Výs
W 55-E1.10Výs
W 60-E1.10Výs
W 65-E1.10Výs
W 70-E1.10Výs