Pretek / Kategórie / Koeficienty / Kvalifikačné skupiny
2015083019 30.08.2015 SRJ - Karst
Kategória Koeficient Koeficient
zníženia
Kvalifikačná
skupina
M 21-E10.1Výs
M 21-A0.90.1Výs
M 21-B0.80.11Výs
M 21-B0.80.22Výs
M 21-C0.70.1Výs
W 21-E10.1Výs
W 21-A0.90.1Výs
W 21-B0.80.11Výs
W 21-B0.80.22Výs
W 21-C0.70.1Výs
M -12A0.90.1Výs
M -14A0.90.1Výs
M -16A0.90.1Výs
M -18A0.90.1Výs
M -20A0.90.1Výs
M 35-A0.90.1Výs
M 35-B0.80.1Výs
M 40-A0.90.1Výs
M 45-A0.90.1Výs
M 50-A0.90.1Výs
M 55-A0.90.1Výs
M 60-A0.90.1Výs
M 65-A0.90.1Výs
M 70-A0.90.1Výs
M 75-A0.90.1Výs
M 80-A0.90.1Výs
W -12A0.90.1Výs
W -14A0.90.1Výs
W -16A0.90.1Výs
W -18A0.90.1Výs
W 35-A0.90.1Výs
W 35-B0.80.1Výs
W 40-A0.90.1Výs
W 45-A0.90.1Výs
W 50-A0.90.1Výs
W 55-A0.90.1Výs
W 60-A0.90.1Výs
W 65-A0.90.1Výs
W 70-A0.90.1Výs