Prihlášky
Registračné
číslo
Meno SI čip Kategória

Poznámka
 
CNR5401Ďurín Ján
CNR5551Ďurínová Anežka
CNR7651Porubská Andrea
CNR0451Porubská Lenka
CNR7301Porubský Július
CNR0001Porubský Peter
CNR0201Sudovský Matej
CNR6902Sudovský Milan
CNR0401Szegény Otto
CNR0601Szegény Teodor
CNR7412Szegény Vladimír