Prihlášky
Registračné
číslo
Meno SI čip Kategória

Poznámka
 
EBB6302Apfel Eduard
EBB9901Arpáš Samuel
EBB6101Bednár Pavol
EBB8953Bednárová Dominika
EBB7351Bialeková Martina
EBB7724Čermák Patrik
EBB9902Dekrét Jakub
EBB6102Ďurčo Peter
EBB6802Herda Peter
EBB7852Herdová Viktória
EBB8752Hlaváčiková Erika
EBB6152Hlaváčiková Katarína
EBB9703Hovorič Igor
EBB8902Majláth Martin
EBB6151Mihálová Dáša
EBB8952Mihálová Dáša
EBB9702Mucha Martin
EBB9201Nemec Andrej
EBB6001Nemec Juraj
EBB8901Nemec Juraj
EBB5951Paráková Mária
EBB6801Pecník Ivan
EBB6951Pecníková Jana
EBB7001Snopko Dušan
EBB9601Snopko Erik
EBB9551Snopková Dajana
EBB6401Ščehovič Roman
EBB6402Veselovský Rastislav