Rebríček
K dátumu Iba súčty Iba najlepšie výsledky Všetko Poznámka
15.11.201512 2B3 3BExport do TXT
31.08.201512 2B3 3BExport do TXT
15.11.201412 2B3 3BExport do TXT
31.10.201312 2B3 3BExport do TXT
31.08.201312 2B3 3BExport do TXT
31.05.201312 2B3 3BExport do TXT
30.04.201312 2B3 3BExport do TXT
31.10.201212 2B3 3BExport do TXT
31.08.201212 2B3 3BExport do TXT
30.04.201212 2B3 3BExport do TXT
31.10.201112 2B3 3BExport do TXT
30.09.201112 2B3 3BExport do TXT
31.08.201112 2B3 3BExport do TXT
30.04.201112 2B3 3BExport do TXT
31.03.201112 2B3 3BExport do TXT
31.10.201012 2B3 3BInformačný výpočet podľa nového spôsobu výpočtu.Export do TXT

.......... Zvýraznenie aktuálne platného rebríčka