Registrácie
Vyhľadávanie: (stačí zadať iba časť údajov)
Typ reg.: Registračné číslo:
Priezvisko: Meno:
T
R
Registračné
číslo
Meno SI čip Druh
NVBA 8101Ančic Ľuboš19810Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 6401Bartoš Ilja1964219115Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9501Cully Andrej1995307374Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 5501Cully Ján1955416743Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9251Cully Katharina1992307454Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9051Cully Susanne19900Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 5852Cully Zuzana1958307375Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8901Chrappa Richard1989219146Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8454Fajtová Stanislava19842008512Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 5801Fekiač Jozef195853797Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9101Fekiač Jozef19915643Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 5851Fekiačová Mária195853798Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8455Garde Hana1984555533Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8351Grauzelová Ľudmila1983416743Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9253Ježeková Miriam19920Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8452Kabzanová Denisa19840Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7101Kováč Milan19710Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0601Kováč Ondrej20060Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7451Kováčová Katarína19740Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0451Kováčová Žofia20040Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 4751Králová Eva1947307295Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0551Lago Elena2005307373Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7601Lago Miroslav1976327299Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7452Lago Oľga1974416557Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0301Lago Oliver2003307360Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7401Malátek Rastislav1974307297Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 6501Mlynárik Peter196552667Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7151Mlynáriková Mária1971416599Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8802Müller Adam1988307298Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9601Müller Matej1996439300Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 9901Navrátil Adam19990Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0201Navrátil Matej20020Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 6601Navrátil Rostislav19660Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 0251Navrátilová Adéla20020Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 4451Navrátilová Jela19440Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8102Neradovič Martin19810Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8301Opršal Juraj1983307372Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8001Šenk Petr19800Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8554Šenková Natália1985307370Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 6951Šmelíková Barbora1969307356Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 6451Trnovcová Alena1964307457Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8851Trnovcová Daniela1988307296Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8801Trnovec Matúš19882010974Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 7801Žitňan Andrej19780Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NVBA 8651Žitňanová Veronika1986416768Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B