Registrácie
Vyhľadávanie: (stačí zadať iba časť údajov)
Typ reg.: Registračné číslo:
Priezvisko: Meno:
T
R
Registračné
číslo
Meno SI čip Druh
NCNR 5401Ďurín Ján1954406966Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 5551Ďurínová Anežka19550Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 7651Porubská Andrea19760Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 0451Porubská Lenka2004338397Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 7301Porubský Július1973406967Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 0001Porubský Peter2000338396Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 0201Sudovský Matej20020Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 6902Sudovský Milan19690Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 0401Szegény Otto20040Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 0601Szegény Teodor20060Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NCNR 7412Szegény Vladimír19740Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B