Registrácie
Vyhľadávanie: (stačí zadať iba časť údajov)
Typ reg.: Registračné číslo:
Priezvisko: Meno:
T
R
Registračné
číslo
Meno SI čip Druh
NEBB 6302Apfel Eduard19630Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9901Arpáš Samuel19990Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6101Bednár Pavol1961406943Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 8953Bednárová Dominika19891862Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 7351Bialeková Martina19730Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 7724Čermák Patrik1977406946Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9902Dekrét Jakub19990Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6102Ďurčo Peter19610Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6802Herda Peter19680Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 7852Herdová Viktória1978406947Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 8752Hlaváčiková Erika1987416753Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6152Hlaváčiková Katarína19610Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9703Hovorič Igor19970Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 8902Majláth Martin1989406959Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6151Mihálová Dáša1961416803Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 8952Mihálová Dáša1989406960Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9702Mucha Martin19970Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9201Nemec Andrej1992406962Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6001Nemec Juraj1960406942Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 8901Nemec Juraj1989406961Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 5951Paráková Mária1959416751Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6801Pecník Ivan19680Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6951Pecníková Jana19690Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 7001Snopko Dušan19700Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9601Snopko Erik1996435209Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 9551Snopková Dajana1995435210Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6401Ščehovič Roman1964406944Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B
NEBB 6402Veselovský Rastislav19640Ľ Kl Reb 1 2 2B 3 3B