Import výsledkov preteku:
2014080214 2. 8. 2014 Karst Cup - 3. etapa
Číslo
riadku
Pôvodné údaje Chyba Popis
1M -12 A   IKA       13.25  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
2M -12 A   NEJ       15.39  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
3M -12 A   TJN       15.40  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
4M -12 A   KAM       16.03  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
5M -12 A   ONO       17.19  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
6M -12 A   KAM       17.26  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
7M -12 A   FIL       18.31  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
8M -12 A   IKA       18.37  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
9M -12 A   NYV       19.22  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
10M -12 A   KYS 0301  19.44  OKVaľa Martin (2003)
11M -12 A   VHS       19.54  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
12M -12 A   VHS       20.26  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
13M -12 A   TKE 0302  21.17  OKNovota Lukáš (2003)
14M -12 A   PEZ 0201  23.13  OKDubovský Filip (2002)
15M -12 A   TKE 0303  23.43  OKSláma Richard (2003)
16M -12 A   SPE 0303  24.27  OKFedor Tibor (2003)
17M -12 A   RBA 0201  25.25  OKSchenk Michal (2002)
18M -12 A   SPE 0201  25.38  OKHavlík Adam (2002)
19M -12 A   TKE 0304  26.23  OKSláma Michal (2003)
20M -12 A   NYV       26.50  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
21M -12 A   IKA       27.03  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
22M -12 A   NYV       29.34  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
23M -12 A   UNW       32.26  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
24M -12 A   VBA 0301  35.11  OKLago Oliver (2003)
25M -12 A   VHS       36.00  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
26M -12 A   PEZ 0202  36.31  OKDemovič Milan (2002)
27M -12 A   SPE 0308  39.00  OKNjambi Samuel (2003)
28M -12 A   SPE 0305  46.04  OKKuník Stanislav (2003)
29M -12 A   SPE 0202  47.14  OKŠuška Nicolas (2002)
30M -12 A   SPE 0204  51.17  OKPaládi Daniel (2002)
31M -12 A   SPE 0306  52.41  OKVizner Martin (2003)
32M -12 A   SPE 0304  65.16  OKDitri Nicholas (2003)
33M -14 A   BOR       23.07  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
34M -14 A   IKA       24.01  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
35M -14 A   BOR       25.54  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
36M -14 A   IKA       27.30  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
37M -14 A   ZTC       28.01  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
38M -14 A   NYV       28.51  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
39M -14 A   MAZ       29.56  ChybaČlovek s registračným číslo MAZ 0 neexistuje !
40M -14 A   KAM       30.50  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
41M -14 A   PEZ 0102  30.53  OKFéder Medard (2001)
42M -14 A   IKA       32.31  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
43M -14 A   VSP       34.16  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
44M -14 A   SLA       36.18  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
45M -14 A   SPE 0001  36.55  OKPätoprstý Matej (2000)
46M -14 A   NEJ       37.41  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
47M -14 A   IKA       38.34  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
48M -14 A   IKA       39.32  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
49M -14 A   SPE 0002  41.06  OKDitri Dominic (2000)
50M -14 A   IKA       41.33  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
51M -14 A   PEZ 0001  49.52  OKCidorík Matej (2000)
52M -14 A   BBA 0001  58.22  OKKniebügl Jakub (2000)
53M -14 A   SLA       61.31  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
54M -14 A   IKA       63.54  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
55M -14 A   RBA 0001  65.33  OKSchenk Jakub (2000)
56M -14 A   TTE       65.53  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
57M -14 A   SKS 0101  67.07  OKBalogh Matúš (2001)
58M -14 A   NYV       69.11  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
59M -14 A   SPE 0103  79.31  OKKuník Radoslav (2001)
60M -14 A   IKA      107.08  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
61M -14 A   TKE 0003 999.99  OKSimočko Lukáš (2000)
62M -16 A   BOR       23.10  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
63M -16 A   SLA       26.55  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
64M -16 A   IKA       33.07  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
65M -16 A   SLA       33.16  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
66M -16 A   EBB 9902  33.41  OKDekrét Jakub (1999)
67M -16 A   BOR       34.02  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
68M -16 A   SLA       35.07  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
69M -16 A   IKA       35.19  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
70M -16 A   BOR       35.43  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
71M -16 A   TKE 9801  36.04  OKSláma Dušan (1998)
72M -16 A   FIL       36.06  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
73M -16 A   TJN       37.34  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
74M -16 A   GAJ       37.54  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
75M -16 A   TRC       38.01  ChybaČlovek s registračným číslo TRC 0 neexistuje !
76M -16 A   SLA       38.04  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
77M -16 A   IKA       38.23  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
78M -16 A   IKA       44.02  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
79M -16 A   KYS 9801  44.28  OKDudra Šimon (1998)
80M -16 A   FSP       48.57  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
81M -16 A   PHK       52.20  ChybaČlovek s registračným číslo PHK 0 neexistuje !
82M -16 A   ZMT 9801  53.11  OKVáclavík Ondrej (1998)
83M -16 A   PEZ 9901  54.46  OKDubovský Andrej (1999)
84M -16 A   VBA 9901  55.45  OKNavrátil Adam (1999)
85M -16 A   TTE       84.38  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
86M -16 A   NEJ      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
87M -16 A   STH      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
88M -18 A   USO       34.01  ChybaČlovek s registračným číslo USO 0 neexistuje !
89M -18 A   BBA 9601  34.27  OKJonáš Martin (1996)
90M -18 A   IKA       38.53  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
91M -18 A   CHC       39.01  ChybaČlovek s registračným číslo CHC 0 neexistuje !
92M -18 A   IKA       42.38  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
93M -18 A   HBB 9601  46.40  OKTakáč Teodor (1996)
94M -18 A   KYS 9802  49.18  OKFranko Stanislav (1998)
95M -18 A   TKE       49.55  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
96M -18 A   RBA 9603  52.43  OKStubna Michael (1996)
97M -18 A   ZTC       53.53  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
98M -20 A   BOR       34.11  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
99M -20 A   RAA       38.31  ChybaČlovek s registračným číslo RAA 0 neexistuje !
100M -20 A   HBB 9501  39.43  OKHraboš Matej (1995)
101M -20 A   KPA       53.09  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
102M -20 A   TJN       56.44  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
103M -20 A   IKA       61.42  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
104M -20 A   STH      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
105M 21- A   SLA       44.38  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
106M 21- A   BBA 9201  44.51  OKHierweg Karol (1992)
107M 21- A   AOV       46.16  ChybaČlovek s registračným číslo AOV 0 neexistuje !
108M 21- A   BBA 8301  47.35  OKBarták Lukáš (1983)
109M 21- A   FBA 9401  48.40  OKMižúr Šimon (1994)
110M 21- A   KYS 8801  56.57  OKKollár Miroslav (1988)
111M 21- A   PHK       57.11  ChybaČlovek s registračným číslo PHK 0 neexistuje !
112M 21- A   SLA       58.05  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
113M 21- A   BOR       59.07  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
114M 21- A   SLA       66.57  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
115M 21- B 1 MSE       39.33  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
116M 21- B 1 KYS       41.09  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
117M 21- B 1 BBA 6812  41.15  OKWallner Jozef (1968)
118M 21- B 1 SLA       41.49  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
119M 21- B 1 KYS 9201  42.03  OKSokol Juraj (1992)
120M 21- B 1 OPO       42.41  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
121M 21- B 1 BBA 8202  43.32  OKHorniak Juraj (1982)
122M 21- B 1 HBB 8701  45.28  OKSzabó Rastislav (1987)
123M 21- B 1 KYS       50.00  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
124M 21- B 1 SSN 9001  50.02  OKPavlík Michal (1990)
125M 21- B 1 SLA       50.18  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
126M 21- B 1 SPE 5901  50.49  OKBeleš Milan (1959)
127M 21- B 1 KAL       52.28  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
128M 21- B 1 STH       56.40  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
129M 21- B 1 ACE       59.04  ChybaČlovek s registračným číslo ACE 0 neexistuje !
130M 21- B 1 HAV       59.43  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
131M 21- B 1 FBA 7704  60.19  OKBorský Martin (1977)
132M 21- B 1 HAV       62.27  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
133M 21- B 1 HAV       67.20  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
134M 21- C   PAT       22.36  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
135M 21- C   PAT       23.28  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
136M 21- C   PAT       27.21  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
137M 21- C   SPE       28.03  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
138M 21- C   PAT       28.53  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
139M 21- C   PAT       30.45  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
140M 21- C   POT       32.20  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
141M 21- C   PAT       33.10  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
142M 21- C   SPE 9109  35.12  OKSokolík Tomáš (1991)
143M 21- C   VIA 8601  36.00  OKĎuriš Matej (1986)
144M 21- C   SPE       37.01  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
145M 21- C   SPE 8902  40.48  OKTomašovič Michal (1989)
146M 21- C   IKA       41.26  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
147M 21- C   BOR       62.44  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
148M 21- C   FIL       75.24  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
149M 21- E   BBA 7713  41.46  OKDávidík Marian (1977)
150M 21- E   BBA 8204  43.42  OKPiják Ondrej (1982)
151M 21- E   HBB 7905  47.52  OKŠurgan Štefan (1979)
152M 21- E   UKW       49.08  ChybaČlovek s registračným číslo UKW 0 neexistuje !
153M 21- E   KAM       49.25  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
154M 21- E   FBA 7901  50.30  OKGlončák Peter (1979)
155M 21- E   NE1       54.11  ChybaČlovek s registračným číslo NE1 0 neexistuje !
156M 21- E   SLA       54.41  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
157M 21- E   FBA 9101  55.44  OKMižúr Peter (1991)
158M 21- E   ELI       56.37  ChybaČlovek s registračným číslo ELI 0 neexistuje !
159M 21- E   MOM       57.32  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
160M 21- E   VLI       59.04  ChybaČlovek s registračným číslo VLI 0 neexistuje !
161M 21- E   DTC       60.15  ChybaČlovek s registračným číslo DTC 0 neexistuje !
162M 21- E   SLA       66.03  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
163M 21- E   VBA 8801  93.36  OKTrnovec Matúš (1988)
164M 21- E   UKW      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo UKW 0 neexistuje !
165M 21- E   KYS 9301 999.99  OKFranko Dávid (1993)
166M 21- E   MOM      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
167M 21- B 2 POT       25.55  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
168M 21- B 2 MOM       32.18  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
169M 21- B 2 KYS       32.47  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
170M 21- B 2 HBB 8702  33.04  OK
171M 21- B 2 HBB 8201  35.22  OKPatráš Andrej (1982)
172M 21- B 2 TKE       36.02  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
173M 21- B 2 BBA 8203  36.44  OKStasz Michal (1982)
174M 21- B 2 EBB 8901  37.56  OKNemec Juraj (1989)
175M 21- B 2 SSN 9007  38.33  OKDulák Silvester (1990)
176M 21- B 2 HBB 8501  42.51  OKHríbik Miroslav (1985)
177M 21- B 2 TKE       43.23  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
178M 21- B 2 TKE       50.15  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
179M 21- B 2 KYS 9401  51.20  OKKollár Daniel (1994)
180M 21- B 2 VIA 7701  52.29  OKKrnáč Peter (1977)
181M 21- B 2 TTE       54.20  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
182M 35- A   KAL       36.05  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
183M 35- A   KYS 7201  37.46  OKDudra Milan (1972)
184M 35- A   SLA       40.05  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
185M 35- A   KYS 7101  45.36  OKPorubčan Igor (1971)
186M 35- A   SSN 7201  50.19  OKBednárik Martin (1972)
187M 35- A   VBA 7601  51.51  OKLago Miroslav (1976)
188M 35- A   RBA 7204  53.11  OKMikluš Marián (1972)
189M 35- A   TTE       55.40  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
190M 35- A   SJH       60.46  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
191M 35- A   UNW       74.24  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
192M 35- B   NEJ       28.06  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
193M 35- B   KYS 7802  31.07  OKMarton Radovan (1978)
194M 35- B   NDC       32.57  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
195M 35- B   TTE       36.04  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
196M 35- B   ZTC       37.16  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
197M 35- B   NDC       37.23  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
198M 35- B   CNR 6902  37.56  OKSudovský Milan (1969)
199M 35- B   MLA       38.03  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
200M 35- B   NYR       38.28  ChybaČlovek s registračným číslo NYR 0 neexistuje !
201M 35- B   VTC       39.12  ChybaČlovek s registračným číslo VTC 0 neexistuje !
202M 35- B   NEJ       39.38  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
203M 35- B   MCB       40.23  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
204M 35- B   VHS       40.35  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
205M 35- B   TJN       41.34  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
206M 35- B   CBD       42.21  ChybaČlovek s registračným číslo CBD 0 neexistuje !
207M 35- B   POS       43.25  ChybaČlovek s registračným číslo POS 0 neexistuje !
208M 35- B   NDC       47.29  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
209M 35- B   FBA       48.47  ChybaČlovek s registračným číslo FBA 0 neexistuje !
210M 35- B   BOR       49.47  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
211M 35- B   NDC       49.49  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
212M 35- B   ZTC       51.10  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
213M 35- B   MCB       53.19  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
214M 35- B   NDC       68.01  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
215M 35- B   NDC      102.10  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
216M 40- A   DOR       36.56  ChybaČlovek s registračným číslo DOR 0 neexistuje !
217M 40- A   TTE       37.06  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
218M 40- A   BOR       37.48  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
219M 40- A   PRO       38.39  ChybaČlovek s registračným číslo PRO 0 neexistuje !
220M 40- A   NFS       39.12  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
221M 40- A   SLA       40.51  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
222M 40- A   LTP       44.33  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
223M 40- A   TJN       46.26  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
224M 40- A   NFS       48.13  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
225M 40- A   JAS       48.17  ChybaČlovek s registračným číslo JAS 0 neexistuje !
226M 40- A   IKA       48.53  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
227M 40- A   VBA 7101  49.37  OKKováč Milan (1971)
228M 40- A   PBO       53.23  ChybaČlovek s registračným číslo PBO 0 neexistuje !
229M 40- A   VHS       54.17  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
230M 40- A   IKA       57.04  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
231M 40- A   BAI       57.19  ChybaČlovek s registračným číslo BAI 0 neexistuje !
232M 40- A   STB       60.19  ChybaČlovek s registračným číslo STB 0 neexistuje !
233M 40- A   PEZ 7303  71.28  OKFéder Medard (1973)
234M 40- A   TJN       74.48  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
235M 40- A   FVO      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo FVO 0 neexistuje !
236M 40- A   ONO      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
237M 45- A   BOR       26.28  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
238M 45- A   VSP       26.30  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
239M 45- A   BER       27.13  ChybaČlovek s registračným číslo BER 0 neexistuje !
240M 45- A   RBA 6603  28.31  OKŠmelík Juraj (1966)
241M 45- A   KAM       28.41  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
242M 45- A   KYS 6601  28.42  OKFranko Valér (1966)
243M 45- A   OKP       28.55  ChybaČlovek s registračným číslo OKP 0 neexistuje !
244M 45- A   EBB 6102  31.35  OKĎurčo Peter (1961)
245M 45- A   VSP       32.30  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
246M 45- A   VSP       33.01  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
247M 45- A   AZU       33.09  ChybaČlovek s registračným číslo AZU 0 neexistuje !
248M 45- A   VSP       33.11  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
249M 45- A   NFS       34.16  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
250M 45- A   VBA 6601  34.59  OKNavrátil Rostislav (1966)
251M 45- A   BOR       36.04  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
252M 45- A   TVR       38.09  ChybaČlovek s registračným číslo TVR 0 neexistuje !
253M 45- A   EKP       39.49  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
254M 45- A   RAA       41.12  ChybaČlovek s registračným číslo RAA 0 neexistuje !
255M 45- A   KYS 6104  41.40  OKJarný Martin (1961)
256M 45- A   SSN 6202  42.57  OKŠoltés František (1962)
257M 45- A   RBA 6802  45.14  OKSchenk Róbert (1968)
258M 45- A   SKS 6901  50.44  OKBalogh Richard (1969)
259M 45- A   TKE 6702  51.16  OKJerguš Martin (1967)
260M 45- A   VLI       51.28  ChybaČlovek s registračným číslo VLI 0 neexistuje !
261M 45- A   EKP       52.47  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
262M 45- A   VPM       57.27  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
263M 45- A   ODE       59.16  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
264M 45- A   LOD       67.12  ChybaČlovek s registračným číslo LOD 0 neexistuje !
265M 50- A   HOR       27.29  ChybaČlovek s registračným číslo HOR 0 neexistuje !
266M 50- A   GOC       29.12  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
267M 50- A   ORT       29.27  ChybaČlovek s registračným číslo ORT 0 neexistuje !
268M 50- A   BOR       30.47  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
269M 50- A   TKE 6205  31.00  OKTakács Csaba (1962)
270M 50- A   KYS 6401  31.19  OKFranko Stanislav (1964)
271M 50- A   SIL       33.50  ChybaČlovek s registračným číslo SIL 0 neexistuje !
272M 50- A   RLU       34.11  ChybaČlovek s registračným číslo RLU 0 neexistuje !
273M 50- A   GOC       34.14  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
274M 50- A   IKA       34.24  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
275M 50- A   BBA 6401  35.43  OKKniebügl Anton (1964)
276M 50- A   KYS 6102  37.12  OKKollár Jaroslav (1961)
277M 50- A   MOM       37.33  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
278M 50- A   BOR       39.22  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
279M 50- A   IKA       40.00  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
280M 50- A   EBB 6001  40.28  OKNemec Juraj (1960)
281M 50- A   RBA 5804  41.07  OKMazúr Ján (1958)
282M 50- A   EBB 6401  41.09  OKŠčehovič Roman (1964)
283M 50- A   RBA 5803  41.28  OKŠtubňa Ján (1958)
284M 50- A   ZMT 6404  41.35  OKVáclavík Martin (1964)
285M 50- A   NYV       43.52  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
286M 50- A   CHC       46.13  ChybaČlovek s registračným číslo CHC 0 neexistuje !
287M 50- A   RBA 5801  47.49  OKFormanko Dušan (1958)
288M 50- A   FSP       48.43  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
289M 50- A   MOD       49.48  ChybaČlovek s registračným číslo MOD 0 neexistuje !
290M 50- A   BOR       52.35  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
291M 50- A   ONO      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
292M 55- A   NE3       26.24  ChybaČlovek s registračným číslo NE3 0 neexistuje !
293M 55- A   MSE       27.01  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
294M 55- A   AZU       28.00  ChybaČlovek s registračným číslo AZU 0 neexistuje !
295M 55- A   SPE 5801  28.47  OKPiják Jaroslav (1958)
296M 55- A   HSE       29.47  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
297M 55- A   FBA 5501  31.50  OKMižúr Ján (1955)
298M 55- A   HBS       33.50  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
299M 55- A   MOV       34.59  ChybaČlovek s registračným číslo MOV 0 neexistuje !
300M 55- A   PVM       35.08  ChybaČlovek s registračným číslo PVM 0 neexistuje !
301M 55- A   VIC       36.05  ChybaČlovek s registračným číslo VIC 0 neexistuje !
302M 55- A   JHB       37.28  ChybaČlovek s registračným číslo JHB 0 neexistuje !
303M 55- A   TKE 5803  39.16  OKNavesňák Peter (1958)
304M 55- A   TTE       39.46  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
305M 55- A   MOV       41.59  ChybaČlovek s registračným číslo MOV 0 neexistuje !
306M 55- A   SPE 5502  42.02  OKOravec Ivan (1955)
307M 55- A   MKP       43.09  ChybaČlovek s registračným číslo MKP 0 neexistuje !
308M 55- A   BMH       44.45  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
309M 55- A   TKE 5602  45.35  OKŽilinčík Slávko (1956)
310M 55- A   UME       47.42  ChybaČlovek s registračným číslo UME 0 neexistuje !
311M 55- A   KPA       49.31  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
312M 55- A   VBM       53.22  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
313M 55- A   SPE 5501  53.42  OKPoláček Pavol (1955)
314M 55- A   RLU       56.57  ChybaČlovek s registračným číslo RLU 0 neexistuje !
315M 60- A   LIS       27.13  ChybaČlovek s registračným číslo LIS 0 neexistuje !
316M 60- A   TZL       30.47  ChybaČlovek s registračným číslo TZL 0 neexistuje !
317M 60- A   SPE 5201  31.30  OKPiják Vladislav (1952)
318M 60- A   ODE       33.51  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
319M 60- A   VBM       37.09  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
320M 60- A   DIS       37.56  ChybaČlovek s registračným číslo DIS 0 neexistuje !
321M 60- A   VBM       40.25  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
322M 60- A   GAJ       40.26  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
323M 60- A   LBM       40.35  ChybaČlovek s registračným číslo LBM 0 neexistuje !
324M 60- A   HSE       44.36  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
325M 60- A   VZA 5200  49.48  OKGajdošík Jozef (1952)
326M 60- A   RBA 5001  49.51  OKVávra Viktor (1950)
327M 60- A   STB       51.39  ChybaČlovek s registračným číslo STB 0 neexistuje !
328M 60- A   HSE       54.46  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
329M 60- A   HER       56.44  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
330M 60- A   PEZ 5001  74.28  OKFéder Medard (1950)
331M 60- A   NE4      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo NE4 0 neexistuje !
332M 65- A   HER       32.32  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
333M 65- A   HBS       36.17  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
334M 65- A   ACE       37.02  ChybaČlovek s registračným číslo ACE 0 neexistuje !
335M 65- A   HER       37.32  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
336M 65- A   OMA       38.04  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
337M 65- A   HBS       42.36  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
338M 65- A   OMA       42.53  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
339M 65- A   FBA 4501  60.11  OKBaran Dezider (1945)
340M 70- A   RBA 4301  26.43  OKŠmelík Ľudovít (1943)
341M 70- A   TTE       31.43  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
342M 70- A   OMA       38.02  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
343M 70- A   DCE       41.47  ChybaČlovek s registračným číslo DCE 0 neexistuje !
344M 70- A   BOR       45.29  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
345M 70- A   ONO       53.41  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
346M 70- A   KNC      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
347M 75- A   TTE       32.47  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
348M 75- A   BOR       34.14  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
349M 75- A   KRA       37.55  ChybaČlovek s registračným číslo KRA 0 neexistuje !
350M 75- A   BOR       38.15  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
351M 75- A   IKA       50.53  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
352M 75- A   TRO       57.09  ChybaČlovek s registračným číslo TRO 0 neexistuje !
353W -12 A   MLA       17.07  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
354W -12 A   VPM       17.59  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
355W -12 A   NEJ       19.26  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
356W -12 A   SPE 0451  20.08  OKHavlíková Ema (2004)
357W -12 A   NYV       20.49  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
358W -12 A   EKP       21.44  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
359W -12 A   VHS       22.26  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
360W -12 A   NYV       23.47  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
361W -12 A   NYV       23.53  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
362W -12 A   NEJ       24.02  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
363W -12 A   PVS       24.23  ChybaČlovek s registračným číslo PVS 0 neexistuje !
364W -12 A   IKA       24.41  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
365W -12 A   IKA       25.00  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
366W -12 A   VBA       25.55  ChybaČlovek s registračným číslo VBA 0 neexistuje !
367W -12 A   PEZ 0351  27.38  OKFéderová Zuzana (2003)
368W -12 A   IKA       28.01  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
369W -12 A   EKP       28.11  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
370W -12 A   LTP       28.16  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
371W -12 A   IKA       30.00  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
372W -12 A   SLA       30.04  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
373W -12 A   VHS       31.01  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
374W -12 A   VHS       31.58  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
375W -12 A   SPE 0351  54.06  OKJančovičová Alexandra (2003)
376W -12 A   UKE 0252  96.02  ChybaČlovek s registračným číslo UKE 252 neexistuje !
377W -14 A   IKA       23.54  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
378W -14 A   IKA       24.04  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
379W -14 A   KAM       24.20  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
380W -14 A   NEJ       25.58  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
381W -14 A   NEJ       26.23  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
382W -14 A   IKA       31.28  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
383W -14 A   IKA       36.13  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
384W -14 A   VPM       39.16  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
385W -14 A   STH       39.54  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
386W -14 A   RBA 0252  40.08  OKMiklušová Tamara (2002)
387W -14 A   SLA       46.41  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
388W -14 A   RBA 0151  48.07  OKKubenová Alžbeta (2001)
389W -14 A   JAS       53.05  ChybaČlovek s registračným číslo JAS 0 neexistuje !
390W -14 A   ZMT 0151  53.20  OKVáclavíková Martina (2001)
391W -14 A   VBA 0251  57.57  OKNavrátilová Adéla (2002)
392W -14 A   PEZ 0151  70.53  OKDubovská Alžbeta (2001)
393W -14 A   RBA      115.09  ChybaČlovek s registračným číslo RBA 0 neexistuje !
394W -16 A   BOR       25.44  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
395W -16 A   PVS       28.45  ChybaČlovek s registračným číslo PVS 0 neexistuje !
396W -16 A   STH       31.24  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
397W -16 A   SLA       32.32  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
398W -16 A   BOR       32.49  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
399W -16 A   BOR       33.25  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
400W -16 A   BOR       34.20  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
401W -16 A   STH       34.22  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
402W -16 A   RBA 9952  34.59  OKMiklušová Tereza (1999)
403W -16 A   STH       35.35  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
404W -16 A   NEJ       36.30  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
405W -16 A   BOR       37.03  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
406W -16 A   LTP       37.09  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
407W -16 A   GAJ       38.46  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
408W -16 A   FBA 0052  45.02  OKHrabošová Magdaléna (2000)
409W -16 A   LOD       52.44  ChybaČlovek s registračným číslo LOD 0 neexistuje !
410W -16 A   EKP       55.24  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
411W -16 A   GAJ       56.19  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
412W -16 A   WCH       56.51  ChybaČlovek s registračným číslo WCH 0 neexistuje !
413W -16 A   KNC       63.12  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
414W -16 A   IKA       65.42  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
415W -18 A   OLZ       26.58  ChybaČlovek s registračným číslo OLZ 0 neexistuje !
416W -18 A   VZA 9651  30.57  OKHošeková Vanda (1996)
417W -18 A   VZA 9751  34.17  OKKošutová Katarína (1997)
418W -18 A   BOR       35.14  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
419W -18 A   TKE 9751  36.02  OKPapugová Andrea (1997)
420W -18 A   SSN 9651  36.13  OKLamanecová Radka (1996)
421W -18 A   KAL       37.41  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
422W -18 A   TKE 9753  38.26  OKŠofranková Antónia (1997)
423W -18 A   IKA       39.30  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
424W -18 A   IKA       46.01  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
425W -18 A   NYV       52.05  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
426W -18 A   IKA       55.15  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
427W -18 A   RBA 9751  56.32  OKSchenková Tereza (1997)
428W -20 A   VTC       31.22  ChybaKategória W -20 neexistuje !
429W -20 A   KPA       38.11  ChybaKategória W -20 neexistuje !
430W -20 A   SPE 9451  41.22  ChybaKategória W -20 neexistuje !
431W -20 A   KYS 9553  43.46  ChybaKategória W -20 neexistuje !
432W -20 A   FSP       54.26  ChybaKategória W -20 neexistuje !
433W 21- A   POT       35.51  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
434W 21- A   AOV       40.13  ChybaČlovek s registračným číslo AOV 0 neexistuje !
435W 21- A   SSN 9053  44.32  OKFarkašová Eva (1990)
436W 21- A   VBM       50.41  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
437W 21- A   BAM      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo BAM 0 neexistuje !
438W 21- B 1 OPO       31.40  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
439W 21- B 1 IKA       31.52  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
440W 21- B 1 VSP       32.04  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
441W 21- B 1 BBA 8451  34.59  OKBartáková Zuzana (1984)
442W 21- B 1 LBM       37.12  ChybaČlovek s registračným číslo LBM 0 neexistuje !
443W 21- B 1 RAD       37.47  ChybaČlovek s registračným číslo RAD 0 neexistuje !
444W 21- B 1 SPE 9351  39.06  OKHrašnová Katarína (1993)
445W 21- B 1 OFF       40.06  ChybaČlovek s registračným číslo OFF 0 neexistuje !
446W 21- B 1 TTE       40.37  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
447W 21- B 1 DRE       41.09  ChybaČlovek s registračným číslo DRE 0 neexistuje !
448W 21- B 1 MCB       42.57  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
449W 21- B 1 POT       44.02  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
450W 21- B 1 TKE       44.31  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
451W 21- B 1 IKA       48.37  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
452W 21- C   PAT       23.33  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
453W 21- C   HAV       29.39  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
454W 21- C   SPE 9255  39.36  OKKopčíková Terézia (1992)
455W 21- C   HAV       42.34  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
456W 21- C   SJH       46.05  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
457W 21- C   MSE       46.46  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
458W 21- C   ZTC       49.40  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
459W 21- C   SPE       66.50  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
460W 21- E   SLA       37.25  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
461W 21- E   UME       39.38  ChybaČlovek s registračným číslo UME 0 neexistuje !
462W 21- E   SLA       43.00  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
463W 21- E   SLA       43.23  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
464W 21- E   MOM       45.51  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
465W 21- E   TKE 9255  51.43  OKPapugová Katarína (1992)
466W 21- B 2 DTC       32.43  ChybaČlovek s registračným číslo DTC 0 neexistuje !
467W 21- B 2 TKE 8851  33.21  OKTyszová Natália (1988)
468W 21- B 2 KYS 9152  35.49  OKFranková Barbora (1991)
469W 21- B 2 VIA 8951  41.52  OKStančíková Ria (1989)
470W 21- B 2 OPO       47.21  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
471W 35- A   DOR       38.32  ChybaČlovek s registračným číslo DOR 0 neexistuje !
472W 35- A   UNW       38.57  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
473W 35- A   EBB 7351  40.48  OKBialeková Martina (1973)
474W 35- A   NYR       44.50  ChybaČlovek s registračným číslo NYR 0 neexistuje !
475W 35- A   CBD       51.00  ChybaČlovek s registračným číslo CBD 0 neexistuje !
476W 35- A   POS       53.30  ChybaČlovek s registračným číslo POS 0 neexistuje !
477W 35- A   SSN 7952  56.19  OKBednáriková Táňa (1979)
478W 35- B   IKA       33.48  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
479W 35- B   SJH       37.55  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
480W 35- B   RBA 7751  45.50  OKVávrová Erika (1977)
481W 35- B   TZL       50.19  ChybaČlovek s registračným číslo TZL 0 neexistuje !
482W 35- B   MCB       51.59  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
483W 35- B   NEJ       54.07  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
484W 35- B   IKA       55.23  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
485W 35- B   KAL       66.26  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
486W 35- B   MLA       89.43  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
487W 40- A   KAM       25.24  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
488W 40- A   BOR       28.00  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
489W 40- A   FSP       31.59  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
490W 40- A   PET       32.56  ChybaČlovek s registračným číslo PET 0 neexistuje !
491W 40- A   FVO       33.00  ChybaČlovek s registračným číslo FVO 0 neexistuje !
492W 40- A   BER       34.27  ChybaČlovek s registračným číslo BER 0 neexistuje !
493W 40- A   IKA       34.33  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
494W 40- A   KAM       35.47  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
495W 40- A   TJN       35.48  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
496W 40- A   PBM       39.47  ChybaČlovek s registračným číslo PBM 0 neexistuje !
497W 40- A   PEZ 7451  40.31  OKDubovská Mária (1974)
498W 40- A   STB       41.11  ChybaČlovek s registračným číslo STB 0 neexistuje !
499W 40- A   WCH       42.22  ChybaČlovek s registračným číslo WCH 0 neexistuje !
500W 40- A   RBA 7451  42.54  OKSchenková Katarína (1974)
501W 40- A   FBA 6951  43.27  OKŠmelíková Hana (1969)
502W 40- A   VBA 6951  43.59  OKŠmelíková Barbora (1969)
503W 40- A   OKP       44.03  ChybaČlovek s registračným číslo OKP 0 neexistuje !
504W 40- A   FIL       44.59  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
505W 40- A   BMH       45.06  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
506W 40- A   RBA 6953  45.18  OKPánková Martina (1969)
507W 40- A   KAM       49.43  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
508W 40- A   RBA 7351  54.18  OKMiklušová Dagmar (1973)
509W 40- A   VBA       57.30  ChybaČlovek s registračným číslo VBA 0 neexistuje !
510W 40- A   VBA 7452  59.12  OKLago Oľga (1974)
511W 40- A   HSE       61.28  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
512W 40- A   DIS       80.01  ChybaČlovek s registračným číslo DIS 0 neexistuje !
513W 45- A   EKP       29.40  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
514W 45- A   VHS       31.22  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
515W 45- A   ONO       31.51  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
516W 45- A   BOR       32.43  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
517W 45- A   BOR       38.58  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
518W 45- A   VPM       39.43  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
519W 45- A   TTE       43.23  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
520W 45- A   KYS 6651  43.43  OKFranková Jana (1966)
521W 45- A   SSN 6951  46.41  OKBarillová Alena (1969)
522W 45- A   KNC       50.07  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
523W 45- A   ZTC       56.52  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
524W 45- A   EKP       64.00  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
525W 45- A   SKS 6551  81.37  OKBaloghová Hana (1965)
526W 45- A   KYS 6451  92.03  OKBaričková Jarmila (1964)
527W 45- A   GOC      104.20  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
528W 50- A   IKA       28.44  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
529W 50- A   JHB       28.51  ChybaČlovek s registračným číslo JHB 0 neexistuje !
530W 50- A   SPE       30.51  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
531W 50- A   BEB       31.39  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
532W 50- A   IKA       32.50  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
533W 50- A   TTR       35.01  ChybaČlovek s registračným číslo TTR 0 neexistuje !
534W 50- A   VSP       36.09  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
535W 50- A   GOC       36.51  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
536W 50- A   TKE 6251  38.46  OKBelicová Elena (1962)
537W 50- A   VHS       39.15  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
538W 50- A   FBA 6351  39.35  OKMižúrová Jana (1963)
539W 50- A   VBM       42.51  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
540W 50- A   SIL       43.11  ChybaČlovek s registračným číslo SIL 0 neexistuje !
541W 50- A   HSE       43.40  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
542W 50- A   BEB       49.27  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
543W 50- A   NYV       54.18  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
544W 50- A   RBA       59.23  ChybaČlovek s registračným číslo RBA 0 neexistuje !
545W 50- A   EBB 6151  75.38  OKMihálová Dáša (1961)
546W 50- A   EBB 6152  91.22  OKHlaváčiková Katarína (1961)
547W 55- A   VBM       31.22  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
548W 55- A   GAJ       34.30  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
549W 55- A   BMH       36.16  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
550W 55- A   RBA 5651  37.04  OKVávrová Beata (1956)
551W 55- A   KPA       38.42  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
552W 55- A   IKA       46.13  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
553W 55- A   SPE 5751  53.27  OKPijáková Eva (1957)
554W 60- A   BOR       29.58  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
555W 60- A   SKV       33.48  ChybaČlovek s registračným číslo SKV 0 neexistuje !
556W 60- A   IKA       35.53  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
557W 60- A   ODE       37.33  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
558W 60- A   TTE       46.02  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
559W 60- A   PVM       47.36  ChybaČlovek s registračným číslo PVM 0 neexistuje !
560W 60- A   DCE       47.43  ChybaČlovek s registračným číslo DCE 0 neexistuje !
561W 60- A   BOR       51.22  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
562W 65- A   BEB       30.28  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
563W 65- A   HER       33.08  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
564W 65- A   VZA 4850  39.18  OKPolónyiová Darina (1948)
565W 65- A   SJH       41.29  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
566W 65- A   IKA       41.50  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
Výpočet rebríčku preteku:
2014080214 2. 8. 2014 Karst Cup - 3. etapa
Chyba Popis
OKPočet vypočítaných kategórií: 39