Import výsledkov preteku:
2014080315 3. 8. 2014 Karst Cup - 4. etapa
Číslo
riadku
Pôvodné údaje Chyba Popis
1M -12 A   IKA       17.40  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
2M -12 A   KAM       18.33  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
3M -12 A   TJN       19.31  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
4M -12 A   NYV       19.54  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
5M -12 A   ONO       20.52  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
6M -12 A   IKA       21.17  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
7M -12 A   VHS       23.00  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
8M -12 A   TKE 0302  23.29  OKNovota Lukáš (2003)
9M -12 A   PEZ 0202  25.27  OKDemovič Milan (2002)
10M -12 A   KYS 0301  25.42  OKVaľa Martin (2003)
11M -12 A   IKA       26.09  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
12M -12 A   SPE 0303  28.48  OKFedor Tibor (2003)
13M -12 A   NYV       28.49  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
14M -12 A   NEJ       29.02  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
15M -12 A   NYV       29.47  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
16M -12 A   RBA 0201  30.52  OKSchenk Michal (2002)
17M -12 A   FIL       31.17  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
18M -12 A   SPE 0308  31.46  OKNjambi Samuel (2003)
19M -12 A   PEZ 0201  33.05  OKDubovský Filip (2002)
20M -12 A   VBA 0301  37.31  OKLago Oliver (2003)
21M -12 A   SPE 0306  37.59  OKVizner Martin (2003)
22M -12 A   VHS       41.20  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
23M -12 A   SPE 0202  48.54  OKŠuška Nicolas (2002)
24M -12 A   SPE 0304  50.16  OKDitri Nicholas (2003)
25M -12 A   SPE 0201  50.42  OKHavlík Adam (2002)
26M -12 A   SKS 0301  63.17  OKBalogh Michal (2003)
27M -12 A   SPE 0305  65.02  OKKuník Stanislav (2003)
28M -12 A   SPE 0204  70.21  OKPaládi Daniel (2002)
29M -12 A   VHS      105.23  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
30M -12 A   UNW      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
31M -14 A   MAZ       23.52  ChybaČlovek s registračným číslo MAZ 0 neexistuje !
32M -14 A   KAM       24.28  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
33M -14 A   BOR       25.46  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
34M -14 A   ZTC       26.38  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
35M -14 A   IKA       27.13  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
36M -14 A   IKA       31.04  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
37M -14 A   NEJ       32.09  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
38M -14 A   IKA       32.21  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
39M -14 A   SLA       33.32  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
40M -14 A   PEZ 0001  34.56  OKCidorík Matej (2000)
41M -14 A   IKA       35.11  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
42M -14 A   NYV       36.29  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
43M -14 A   RBA 0001  36.54  OKSchenk Jakub (2000)
44M -14 A   NYV       38.21  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
45M -14 A   VSP       38.32  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
46M -14 A   SPE 0103  39.34  OKKuník Radoslav (2001)
47M -14 A   IKA       39.42  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
48M -14 A   PEZ 0102  42.10  OKFéder Medard (2001)
49M -14 A   SPE 0002  48.31  OKDitri Dominic (2000)
50M -14 A   SLA       52.45  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
51M -14 A   IKA       53.21  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
52M -14 A   SPE 0001  55.17  OKPätoprstý Matej (2000)
53M -14 A   IKA       61.57  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
54M -14 A   BBA 0001  65.17  OKKniebügl Jakub (2000)
55M -14 A   TTE       67.15  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
56M -14 A   SKS 0101 100.03  OKBalogh Matúš (2001)
57M -14 A   IKA      118.51  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
58M -14 A   BOR      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
59M -16 A   TKE 9801  42.34  OKSláma Dušan (1998)
60M -16 A   SLA       44.21  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
61M -16 A   IKA       45.12  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
62M -16 A   EBB 9902  47.41  OKDekrét Jakub (1999)
63M -16 A   SLA       48.17  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
64M -16 A   BOR       49.42  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
65M -16 A   BOR       50.00  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
66M -16 A   FIL       51.53  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
67M -16 A   IKA       52.28  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
68M -16 A   TRC       53.59  ChybaČlovek s registračným číslo TRC 0 neexistuje !
69M -16 A   BOR       54.05  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
70M -16 A   GAJ       57.13  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
71M -16 A   IKA       59.25  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
72M -16 A   IKA       60.00  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
73M -16 A   SLA       61.32  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
74M -16 A   PEZ 9901  64.55  OKDubovský Andrej (1999)
75M -16 A   TTE       68.13  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
76M -16 A   SLA       69.04  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
77M -16 A   NEJ       69.19  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
78M -16 A   ZMT 9801  73.21  OKVáclavík Ondrej (1998)
79M -16 A   PHK       73.55  ChybaČlovek s registračným číslo PHK 0 neexistuje !
80M -16 A   TJN       78.59  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
81M -16 A   VBA 9901 133.14  OKNavrátil Adam (1999)
82M -16 A   FSP      135.05  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
83M -16 A   KYS 9801 999.99  OKDudra Šimon (1998)
84M -18 A   USO       52.07  ChybaČlovek s registračným číslo USO 0 neexistuje !
85M -18 A   BBA 9601  54.14  OKJonáš Martin (1996)
86M -18 A   CHC       56.47  ChybaČlovek s registračným číslo CHC 0 neexistuje !
87M -18 A   IKA       57.36  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
88M -18 A   HBB 9601  65.13  OKTakáč Teodor (1996)
89M -18 A   IKA       71.42  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
90M -18 A   ZTC       75.13  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
91M -18 A   KYS 9802  83.05  OKFranko Stanislav (1998)
92M -18 A   RBA 9603 109.21  OKStubna Michael (1996)
93M -20 A   BOR       59.58  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
94M -20 A   RAA       64.09  ChybaČlovek s registračným číslo RAA 0 neexistuje !
95M -20 A   KPA       80.17  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
96M -20 A   IKA       80.31  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
97M -20 A   HBB 9501  81.06  OKHraboš Matej (1995)
98M -20 A   STH      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
99M -20 A   TJN      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
100M 21- A   FBA 9401  64.14  OKMižúr Šimon (1994)
101M 21- A   BBA 8301  64.23  OKBarták Lukáš (1983)
102M 21- A   SLA       65.27  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
103M 21- A   SLA       68.46  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
104M 21- A   AOV       71.12  ChybaČlovek s registračným číslo AOV 0 neexistuje !
105M 21- A   PHK       71.56  ChybaČlovek s registračným číslo PHK 0 neexistuje !
106M 21- A   KYS 8801  73.00  OKKollár Miroslav (1988)
107M 21- A   BOR       77.20  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
108M 21- A   BBA 9201 999.99  OKHierweg Karol (1992)
109M 21- A   SLA      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
110M 21- B 1 MSE       64.07  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
111M 21- B 1 BBA 6812  66.46  OKWallner Jozef (1968)
112M 21- B 1 KYS 9201  67.49  OKSokol Juraj (1992)
113M 21- B 1 OPO       70.49  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
114M 21- B 1 HBB 8701  71.06  OKSzabó Rastislav (1987)
115M 21- B 1 KYS       72.59  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
116M 21- B 1 BBA 8202  74.00  OKHorniak Juraj (1982)
117M 21- B 1 KYS       74.14  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
118M 21- B 1 KAL       84.16  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
119M 21- B 1 SPE 5901  86.03  OKBeleš Milan (1959)
120M 21- B 1 HAV       86.28  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
121M 21- B 1 ACE       88.27  ChybaČlovek s registračným číslo ACE 0 neexistuje !
122M 21- B 1 HAV       89.10  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
123M 21- B 1 SLA       89.49  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
124M 21- B 1 STH       95.58  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
125M 21- B 1 SSN 9001  97.15  OKPavlík Michal (1990)
126M 21- B 1 HBB      102.07  ChybaČlovek s registračným číslo HBB 0 neexistuje !
127M 21- B 1 HAV      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
128M 21- B 1 SLA      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
129M 21- C   PAT       42.41  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
130M 21- C   SPE       42.57  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
131M 21- C   PAT       43.01  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
132M 21- C   PAT       43.11  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
133M 21- C   PAT       49.10  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
134M 21- C   PAT       52.31  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
135M 21- C   PAT       53.13  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
136M 21- C   FBA 7704  54.19  OKBorský Martin (1977)
137M 21- C   POT       58.54  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
138M 21- C   SPE 9109  63.21  OKSokolík Tomáš (1991)
139M 21- C   FIL       67.47  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
140M 21- C   VIA 8601  71.03  OKĎuriš Matej (1986)
141M 21- C   BOR       80.20  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
142M 21- C   SPE 8902 103.37  OKTomašovič Michal (1989)
143M 21- C   SPE      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
144M 21- E   BBA 7713  61.44  OKDávidík Marian (1977)
145M 21- E   BBA 8204  62.28  OKPiják Ondrej (1982)
146M 21- E   FBA 7901  74.38  OKGlončák Peter (1979)
147M 21- E   KAM       75.20  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
148M 21- E   ELI       78.57  ChybaČlovek s registračným číslo ELI 0 neexistuje !
149M 21- E   UKW       79.55  ChybaČlovek s registračným číslo UKW 0 neexistuje !
150M 21- E   FBA 9101  81.53  OKMižúr Peter (1991)
151M 21- E   VLI       86.29  ChybaČlovek s registračným číslo VLI 0 neexistuje !
152M 21- E   SLA       87.35  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
153M 21- E   MOM       90.10  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
154M 21- E   VBA 8801  99.44  OKTrnovec Matúš (1988)
155M 21- E   NE1      104.53  ChybaČlovek s registračným číslo NE1 0 neexistuje !
156M 21- E   SLA      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
157M 21- E   UKW      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo UKW 0 neexistuje !
158M 21- B 2 POT       50.13  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
159M 21- B 2 KYS       50.51  ChybaČlovek s registračným číslo KYS 0 neexistuje !
160M 21- B 2 MOM       57.09  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
161M 21- B 2 HBB 8201  63.09  OKPatráš Andrej (1982)
162M 21- B 2 HBB 8702  66.38  OK
163M 21- B 2 VIA 7701  67.29  OKKrnáč Peter (1977)
164M 21- B 2 SSN 9007  68.14  OKDulák Silvester (1990)
165M 21- B 2 TKE       68.59  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
166M 21- B 2 BBA 8203  71.56  OKStasz Michal (1982)
167M 21- B 2 HBB 8501  72.29  OKHríbik Miroslav (1985)
168M 21- B 2 TKE       82.18  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
169M 21- B 2 EBB 8901  83.12  OKNemec Juraj (1989)
170M 21- B 2 TKE       88.08  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 0 neexistuje !
171M 21- B 2 KYS 9401 124.49  OKKollár Daniel (1994)
172M 21- B 2 TTE      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
173M 35- A   KAL       57.08  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
174M 35- A   SLA       66.11  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
175M 35- A   KYS 7201  73.25  OKDudra Milan (1972)
176M 35- A   TTE       73.44  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
177M 35- A   SSN 7201  75.18  OKBednárik Martin (1972)
178M 35- A   KYS 7101  78.30  OKPorubčan Igor (1971)
179M 35- A   VBA 7601  82.52  OKLago Miroslav (1976)
180M 35- A   UNW       84.52  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
181M 35- A   SJH      109.52  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
182M 35- A   RBA 7204 999.99  OKMikluš Marián (1972)
183M 35- B   MLA       48.44  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
184M 35- B   NYR       49.13  ChybaČlovek s registračným číslo NYR 0 neexistuje !
185M 35- B   KYS 7802  49.27  OKMarton Radovan (1978)
186M 35- B   NEJ       49.30  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
187M 35- B   MCB       51.03  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
188M 35- B   NDC       51.52  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
189M 35- B   NEJ       51.55  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
190M 35- B   NDC       55.30  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
191M 35- B   VTC       56.22  ChybaČlovek s registračným číslo VTC 0 neexistuje !
192M 35- B   CBD       58.23  ChybaČlovek s registračným číslo CBD 0 neexistuje !
193M 35- B   CNR 6902  58.23  OKSudovský Milan (1969)
194M 35- B   TJN       59.27  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
195M 35- B   TTE       60.48  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
196M 35- B   NDC       61.15  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
197M 35- B   NDC       64.13  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
198M 35- B   ZTC       64.35  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
199M 35- B   VHS       66.51  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
200M 35- B   ZTC       68.08  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
201M 35- B   MCB       72.12  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
202M 35- B   POS       75.09  ChybaČlovek s registračným číslo POS 0 neexistuje !
203M 35- B   FBA       90.08  ChybaČlovek s registračným číslo FBA 0 neexistuje !
204M 35- B   NDC      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo NDC 0 neexistuje !
205M 40- A   TTE       50.11  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
206M 40- A   DOR       50.32  ChybaČlovek s registračným číslo DOR 0 neexistuje !
207M 40- A   PRO       52.35  ChybaČlovek s registračným číslo PRO 0 neexistuje !
208M 40- A   NFS       57.00  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
209M 40- A   BOR       62.26  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
210M 40- A   SLA       65.58  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
211M 40- A   LTP       69.21  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
212M 40- A   NFS       70.19  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
213M 40- A   IKA       71.05  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
214M 40- A   VHS       72.46  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
215M 40- A   TJN       77.54  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
216M 40- A   VBA 7101  80.37  OKKováč Milan (1971)
217M 40- A   ONO       81.55  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
218M 40- A   JAS       84.54  ChybaČlovek s registračným číslo JAS 0 neexistuje !
219M 40- A   PEZ 7303  94.59  OKFéder Medard (1973)
220M 40- A   PBO       98.21  ChybaČlovek s registračným číslo PBO 0 neexistuje !
221M 40- A   IKA      102.27  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
222M 45- A   BER       47.48  ChybaČlovek s registračným číslo BER 0 neexistuje !
223M 45- A   KYS 6601  51.26  OKFranko Valér (1966)
224M 45- A   KAM       55.11  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
225M 45- A   VSP       56.02  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
226M 45- A   RBA 6603  56.08  OKŠmelík Juraj (1966)
227M 45- A   EBB 6102  56.14  OKĎurčo Peter (1961)
228M 45- A   SSN 6402  57.48  OKŠoltés Pavol (1964)
229M 45- A   VSP       59.53  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
230M 45- A   VSP       60.18  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
231M 45- A   VSP       60.51  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
232M 45- A   BOR       65.30  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
233M 45- A   SSN 6202  67.25  OKŠoltés František (1962)
234M 45- A   OKP       72.54  ChybaČlovek s registračným číslo OKP 0 neexistuje !
235M 45- A   HLV       73.05  ChybaČlovek s registračným číslo HLV 0 neexistuje !
236M 45- A   KYS 6104  73.09  OKJarný Martin (1961)
237M 45- A   EKP       78.44  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
238M 45- A   RAA       80.25  ChybaČlovek s registračným číslo RAA 0 neexistuje !
239M 45- A   VBA 6601  81.02  OKNavrátil Rostislav (1966)
240M 45- A   RBA 6802  81.32  OKSchenk Róbert (1968)
241M 45- A   ODE       89.30  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
242M 45- A   SKS 6901  90.05  OKBalogh Richard (1969)
243M 45- A   VPM       91.27  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
244M 45- A   NFS       97.55  ChybaČlovek s registračným číslo NFS 0 neexistuje !
245M 45- A   TVR      101.33  ChybaČlovek s registračným číslo TVR 0 neexistuje !
246M 45- A   TKE 6702 110.28  OKJerguš Martin (1967)
247M 45- A   BOR      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
248M 45- A   EKP      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
249M 50- A   ORT       45.51  ChybaČlovek s registračným číslo ORT 0 neexistuje !
250M 50- A   HOR       46.23  ChybaČlovek s registračným číslo HOR 0 neexistuje !
251M 50- A   BOR       50.39  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
252M 50- A   KYS 6401  52.17  OKFranko Stanislav (1964)
253M 50- A   BBA 6401  54.00  OKKniebügl Anton (1964)
254M 50- A   RLU       54.22  ChybaČlovek s registračným číslo RLU 0 neexistuje !
255M 50- A   GOC       54.31  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
256M 50- A   IKA       55.50  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
257M 50- A   MOM       56.51  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
258M 50- A   KYS 6102  57.01  OKKollár Jaroslav (1961)
259M 50- A   SIL       58.17  ChybaČlovek s registračným číslo SIL 0 neexistuje !
260M 50- A   ONO       58.56  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
261M 50- A   BOR       59.24  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
262M 50- A   RBA 5803  60.41  OKŠtubňa Ján (1958)
263M 50- A   IKA       60.52  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
264M 50- A   EBB 6001  61.10  OKNemec Juraj (1960)
265M 50- A   CHC       66.19  ChybaČlovek s registračným číslo CHC 0 neexistuje !
266M 50- A   RBA 5801  66.50  OKFormanko Dušan (1958)
267M 50- A   MOD       73.11  ChybaČlovek s registračným číslo MOD 0 neexistuje !
268M 50- A   EBB 6401  75.05  OKŠčehovič Roman (1964)
269M 50- A   RBA 5804  76.22  OKMazúr Ján (1958)
270M 50- A   FSP       81.58  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
271M 50- A   ZMT 6404  85.31  OKVáclavík Martin (1964)
272M 50- A   BOR       96.38  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
273M 55- A   HSE       47.34  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
274M 55- A   MSE       48.40  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
275M 55- A   SPE 5801  48.57  OKPiják Jaroslav (1958)
276M 55- A   NE3       53.35  ChybaČlovek s registračným číslo NE3 0 neexistuje !
277M 55- A   AZU       55.51  ChybaČlovek s registračným číslo AZU 0 neexistuje !
278M 55- A   FBA 5501  59.02  OKMižúr Ján (1955)
279M 55- A   MOV       59.36  ChybaČlovek s registračným číslo MOV 0 neexistuje !
280M 55- A   HBS       59.53  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
281M 55- A   BMH       64.10  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
282M 55- A   MOV       64.44  ChybaČlovek s registračným číslo MOV 0 neexistuje !
283M 55- A   MKP       65.32  ChybaČlovek s registračným číslo MKP 0 neexistuje !
284M 55- A   VIC       66.21  ChybaČlovek s registračným číslo VIC 0 neexistuje !
285M 55- A   PVM       66.39  ChybaČlovek s registračným číslo PVM 0 neexistuje !
286M 55- A   JHB       66.46  ChybaČlovek s registračným číslo JHB 0 neexistuje !
287M 55- A   KPA       74.01  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
288M 55- A   RLU       74.45  ChybaČlovek s registračným číslo RLU 0 neexistuje !
289M 55- A   TTE       78.14  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
290M 55- A   SPE 5502  82.28  OKOravec Ivan (1955)
291M 55- A   VBM       90.52  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
292M 55- A   SPE 5501  91.49  OKPoláček Pavol (1955)
293M 55- A   EKP      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
294M 60- A   LIS       26.50  ChybaČlovek s registračným číslo LIS 0 neexistuje !
295M 60- A   ODE       31.55  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
296M 60- A   VBM       32.45  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
297M 60- A   TZL       34.06  ChybaČlovek s registračným číslo TZL 0 neexistuje !
298M 60- A   HSE       35.08  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
299M 60- A   HER       36.24  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
300M 60- A   VLI       36.46  ChybaČlovek s registračným číslo VLI 0 neexistuje !
301M 60- A   DIS       37.20  ChybaČlovek s registračným číslo DIS 0 neexistuje !
302M 60- A   SPE 5201  39.29  OKPiják Vladislav (1952)
303M 60- A   GAJ       41.04  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
304M 60- A   VBM       45.35  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
305M 60- A   VZA 5200  46.26  OKGajdošík Jozef (1952)
306M 60- A   RBA 5001  47.51  OKVávra Viktor (1950)
307M 60- A   LBM       52.48  ChybaČlovek s registračným číslo LBM 0 neexistuje !
308M 65- A   OMA       42.55  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
309M 65- A   HER       44.49  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
310M 65- A   HBS       47.41  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
311M 65- A   HER       50.00  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
312M 65- A   ACE       51.30  ChybaČlovek s registračným číslo ACE 0 neexistuje !
313M 65- A   OMA       54.24  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
314M 65- A   HBS       58.40  ChybaČlovek s registračným číslo HBS 0 neexistuje !
315M 65- A   FBA 4501  69.03  OKBaran Dezider (1945)
316M 70- A   RBA 4301  40.56  OKŠmelík Ľudovít (1943)
317M 70- A   TTE       43.48  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
318M 70- A   ONO       52.00  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
319M 70- A   BOR       52.40  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
320M 70- A   KNC       57.39  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
321M 70- A   DCE       59.24  ChybaČlovek s registračným číslo DCE 0 neexistuje !
322M 70- A   OMA       77.38  ChybaČlovek s registračným číslo OMA 0 neexistuje !
323M 75- A   TTE       46.00  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
324M 75- A   KRA       50.11  ChybaČlovek s registračným číslo KRA 0 neexistuje !
325M 75- A   IKA       54.09  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
326M 75- A   BOR       63.09  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
327M 75- A   BOR      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
328W -12 A   MLA       20.06  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
329W -12 A   NEJ       21.59  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
330W -12 A   PEZ 0351  25.16  OKFéderová Zuzana (2003)
331W -12 A   VHS       25.27  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
332W -12 A   SPE 0451  25.40  OKHavlíková Ema (2004)
333W -12 A   IKA       25.45  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
334W -12 A   PVS       25.56  ChybaČlovek s registračným číslo PVS 0 neexistuje !
335W -12 A   NYV       29.09  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
336W -12 A   VPM       29.28  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
337W -12 A   NYV       30.12  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
338W -12 A   NEJ       31.08  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
339W -12 A   IKA       31.31  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
340W -12 A   IKA       31.38  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
341W -12 A   VHS       32.32  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
342W -12 A   VBA       34.57  ChybaČlovek s registračným číslo VBA 0 neexistuje !
343W -12 A   LTP       36.50  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
344W -12 A   EKP       40.59  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
345W -12 A   NYV       41.47  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
346W -12 A   VHS       43.04  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
347W -12 A   EKP       43.10  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
348W -12 A   UKE 0252  72.20  ChybaČlovek s registračným číslo UKE 252 neexistuje !
349W -12 A   IKA      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
350W -12 A   SPE 0351 999.99  OKJančovičová Alexandra (2003)
351W -12 A   SLA      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
352W -14 A   IKA       21.04  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
353W -14 A   NEJ       23.43  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
354W -14 A   KAM       23.45  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
355W -14 A   IKA       24.11  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
356W -14 A   NEJ       24.15  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
357W -14 A   RBA 0252  26.31  OKMiklušová Tamara (2002)
358W -14 A   PEZ 0151  28.02  OKDubovská Alžbeta (2001)
359W -14 A   IKA       29.58  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
360W -14 A   STH       32.15  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
361W -14 A   ZMT 0151  34.49  OKVáclavíková Martina (2001)
362W -14 A   VPM       35.20  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
363W -14 A   IKA       41.09  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
364W -14 A   JAS       53.52  ChybaČlovek s registračným číslo JAS 0 neexistuje !
365W -14 A   SLA       64.40  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
366W -14 A   RBA 0151  70.27  OKKubenová Alžbeta (2001)
367W -14 A   RBA       72.28  ChybaČlovek s registračným číslo RBA 0 neexistuje !
368W -14 A   VBA 0251 999.99  OKNavrátilová Adéla (2002)
369W -16 A   PVS       37.15  ChybaČlovek s registračným číslo PVS 0 neexistuje !
370W -16 A   STH       38.29  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
371W -16 A   BOR       38.37  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
372W -16 A   BOR       38.49  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
373W -16 A   BOR       39.10  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
374W -16 A   BOR       39.24  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
375W -16 A   STH       39.38  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
376W -16 A   GAJ       41.07  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
377W -16 A   STH       44.38  ChybaČlovek s registračným číslo STH 0 neexistuje !
378W -16 A   NEJ       45.33  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
379W -16 A   BOR       46.14  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
380W -16 A   RBA 9952  51.09  OKMiklušová Tereza (1999)
381W -16 A   KNC       54.57  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
382W -16 A   FBA 0052  56.11  OKHrabošová Magdaléna (2000)
383W -16 A   WCH       56.51  ChybaČlovek s registračným číslo WCH 0 neexistuje !
384W -16 A   LTP       59.20  ChybaČlovek s registračným číslo LTP 0 neexistuje !
385W -16 A   SLA       60.25  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
386W -16 A   GAJ       63.12  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
387W -16 A   IKA       78.42  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
388W -16 A   EKP      103.56  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
389W -18 A   OLZ       47.01  ChybaČlovek s registračným číslo OLZ 0 neexistuje !
390W -18 A   VZA 9651  50.24  OKHošeková Vanda (1996)
391W -18 A   TKE 9751  52.26  OKPapugová Andrea (1997)
392W -18 A   BOR       64.21  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
393W -18 A   SSN 9651  70.12  OKLamanecová Radka (1996)
394W -18 A   RBA 9751  79.23  OKSchenková Tereza (1997)
395W -18 A   VZA 9751  80.57  OKKošutová Katarína (1997)
396W -18 A   IKA       81.08  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
397W -18 A   IKA       83.10  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
398W -18 A   IKA       85.12  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
399W -18 A   KAL      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
400W -18 A   NYV      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
401W -20 A   KPA       59.26  ChybaKategória W -20 neexistuje !
402W -20 A   VTC       60.02  ChybaKategória W -20 neexistuje !
403W -20 A   SPE 9451  63.37  ChybaKategória W -20 neexistuje !
404W -20 A   KYS 9553  77.13  ChybaKategória W -20 neexistuje !
405W -20 A   FSP      999.99  ChybaKategória W -20 neexistuje !
406W 21- A   SSN 9053  65.38  OKFarkašová Eva (1990)
407W 21- A   POT       66.38  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
408W 21- A   AOV       69.54  ChybaČlovek s registračným číslo AOV 0 neexistuje !
409W 21- A   VBM       73.53  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
410W 21- B   MCB       50.52  ChybaV danom preteku nie je povolená kategória W 21- B !
411W 21- B 1 TKE 8951  51.30  ChybaČlovek s registračným číslo TKE 8951 neexistuje !
412W 21- B 1 SPE 9351  55.50  OKHrašnová Katarína (1993)
413W 21- B 1 IKA       57.09  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
414W 21- B 1 BBA 8451  58.30  OKBartáková Zuzana (1984)
415W 21- B 1 RAD       59.20  ChybaČlovek s registračným číslo RAD 0 neexistuje !
416W 21- B 1 OPO       60.44  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
417W 21- B 1 LBM       62.54  ChybaČlovek s registračným číslo LBM 0 neexistuje !
418W 21- B 1 IKA       64.24  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
419W 21- B 1 VSP       69.46  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
420W 21- B 1 DRE       73.54  ChybaČlovek s registračným číslo DRE 0 neexistuje !
421W 21- B 1 TTE       75.33  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
422W 21- B 1 POT      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo POT 0 neexistuje !
423W 21- C   PAT       27.27  ChybaČlovek s registračným číslo PAT 0 neexistuje !
424W 21- C   HAV       28.24  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
425W 21- C   HAV       34.54  ChybaČlovek s registračným číslo HAV 0 neexistuje !
426W 21- C   SPE 9255  41.20  OKKopčíková Terézia (1992)
427W 21- C   SJH       45.50  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
428W 21- C   ZTC       57.32  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
429W 21- C   MSE       58.16  ChybaČlovek s registračným číslo MSE 0 neexistuje !
430W 21- C   SPE       82.35  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
431W 21- E   UME       59.46  ChybaČlovek s registračným číslo UME 0 neexistuje !
432W 21- E   SLA       60.34  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
433W 21- E   SLA       66.48  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
434W 21- E   MOM       67.08  ChybaČlovek s registračným číslo MOM 0 neexistuje !
435W 21- E   SLA       69.06  ChybaČlovek s registračným číslo SLA 0 neexistuje !
436W 21- B 2 DTC       47.23  ChybaČlovek s registračným číslo DTC 0 neexistuje !
437W 21- B 2 VIA 8951  54.10  OKStančíková Ria (1989)
438W 21- B 2 KYS 9152  60.59  OKFranková Barbora (1991)
439W 21- B 2 OPO      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo OPO 0 neexistuje !
440W 35- A   DOR       60.09  ChybaČlovek s registračným číslo DOR 0 neexistuje !
441W 35- A   EBB 7351  63.26  OKBialeková Martina (1973)
442W 35- A   UNW       68.17  ChybaČlovek s registračným číslo UNW 0 neexistuje !
443W 35- A   NYR       68.20  ChybaČlovek s registračným číslo NYR 0 neexistuje !
444W 35- A   SSN 7952  70.58  OKBednáriková Táňa (1979)
445W 35- A   CBD       74.04  ChybaČlovek s registračným číslo CBD 0 neexistuje !
446W 35- A   POS       92.14  ChybaČlovek s registračným číslo POS 0 neexistuje !
447W 35- B   SJH       46.45  ChybaČlovek s registračným číslo SJH 0 neexistuje !
448W 35- B   IKA       49.45  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
449W 35- B   MLA       56.16  ChybaČlovek s registračným číslo MLA 0 neexistuje !
450W 35- B   MCB       58.02  ChybaČlovek s registračným číslo MCB 0 neexistuje !
451W 35- B   RBA 7751  60.58  OKVávrová Erika (1977)
452W 35- B   NEJ       70.14  ChybaČlovek s registračným číslo NEJ 0 neexistuje !
453W 35- B   IKA       70.21  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
454W 35- B   KAL       72.53  ChybaČlovek s registračným číslo KAL 0 neexistuje !
455W 35- B   TZL      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo TZL 0 neexistuje !
456W 40- A   KAM       43.57  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
457W 40- A   BOR       48.09  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
458W 40- A   BER       49.33  ChybaČlovek s registračným číslo BER 0 neexistuje !
459W 40- A   IKA       50.13  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
460W 40- A   PET       51.25  ChybaČlovek s registračným číslo PET 0 neexistuje !
461W 40- A   FBA 6951  53.51  OKŠmelíková Hana (1969)
462W 40- A   HLV       55.23  ChybaČlovek s registračným číslo HLV 0 neexistuje !
463W 40- A   FVO       57.41  ChybaČlovek s registračným číslo FVO 0 neexistuje !
464W 40- A   DIS       59.22  ChybaČlovek s registračným číslo DIS 0 neexistuje !
465W 40- A   RBA 6953  59.25  OKPánková Martina (1969)
466W 40- A   TJN       60.06  ChybaČlovek s registračným číslo TJN 0 neexistuje !
467W 40- A   VBA 6951  60.45  OKŠmelíková Barbora (1969)
468W 40- A   WCH       61.17  ChybaČlovek s registračným číslo WCH 0 neexistuje !
469W 40- A   BMH       61.50  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
470W 40- A   PEZ 7451  62.19  OKDubovská Mária (1974)
471W 40- A   KAM       63.30  ChybaČlovek s registračným číslo KAM 0 neexistuje !
472W 40- A   OKP       64.17  ChybaČlovek s registračným číslo OKP 0 neexistuje !
473W 40- A   RBA 7351  67.26  OKMiklušová Dagmar (1973)
474W 40- A   FSP       68.11  ChybaČlovek s registračným číslo FSP 0 neexistuje !
475W 40- A   STB       68.36  ChybaČlovek s registračným číslo STB 0 neexistuje !
476W 40- A   VBA       70.23  ChybaČlovek s registračným číslo VBA 0 neexistuje !
477W 40- A   RBA 7451  71.33  OKSchenková Katarína (1974)
478W 40- A   PBM       72.41  ChybaČlovek s registračným číslo PBM 0 neexistuje !
479W 40- A   FIL       75.01  ChybaČlovek s registračným číslo FIL 0 neexistuje !
480W 40- A   VBA 7452 999.99  OKLago Oľga (1974)
481W 45- A   VPM       32.54  ChybaČlovek s registračným číslo VPM 0 neexistuje !
482W 45- A   BOR       33.19  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
483W 45- A   EKP       34.36  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
484W 45- A   EKP       35.22  ChybaČlovek s registračným číslo EKP 0 neexistuje !
485W 45- A   BOR       35.46  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
486W 45- A   KNC       35.52  ChybaČlovek s registračným číslo KNC 0 neexistuje !
487W 45- A   ONO       37.47  ChybaČlovek s registračným číslo ONO 0 neexistuje !
488W 45- A   VHS       41.13  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
489W 45- A   TTE       42.15  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
490W 45- A   ZTC       45.18  ChybaČlovek s registračným číslo ZTC 0 neexistuje !
491W 45- A   KYS 6651  48.38  OKFranková Jana (1966)
492W 45- A   SSN 6951  62.26  OKBarillová Alena (1969)
493W 45- A   SKS 6551  87.55  OKBaloghová Hana (1965)
494W 45- A   GOC      999.99  ChybaČlovek s registračným číslo GOC 0 neexistuje !
495W 45- A   KYS 6451 999.99  OKBaričková Jarmila (1964)
496W 50- A   IKA       38.29  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
497W 50- A   JHB       39.28  ChybaČlovek s registračným číslo JHB 0 neexistuje !
498W 50- A   BEB       42.30  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
499W 50- A   IKA       43.43  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
500W 50- A   TKE 6251  46.34  OKBelicová Elena (1962)
501W 50- A   VSP       49.45  ChybaČlovek s registračným číslo VSP 0 neexistuje !
502W 50- A   SPE       49.54  ChybaČlovek s registračným číslo SPE 0 neexistuje !
503W 50- A   VBM       52.55  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
504W 50- A   FBA 6351  54.07  OKMižúrová Jana (1963)
505W 50- A   BEB       54.56  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
506W 50- A   HSE       57.21  ChybaČlovek s registračným číslo HSE 0 neexistuje !
507W 50- A   TTR       60.28  ChybaČlovek s registračným číslo TTR 0 neexistuje !
508W 50- A   NYV       60.42  ChybaČlovek s registračným číslo NYV 0 neexistuje !
509W 50- A   VHS       70.03  ChybaČlovek s registračným číslo VHS 0 neexistuje !
510W 50- A   RBA       82.27  ChybaČlovek s registračným číslo RBA 0 neexistuje !
511W 50- A   SIL       84.05  ChybaČlovek s registračným číslo SIL 0 neexistuje !
512W 55- A   VBM       42.59  ChybaČlovek s registračným číslo VBM 0 neexistuje !
513W 55- A   BMH       46.09  ChybaČlovek s registračným číslo BMH 0 neexistuje !
514W 55- A   RBA 5651  46.33  OKVávrová Beata (1956)
515W 55- A   SPE 5751  53.41  OKPijáková Eva (1957)
516W 55- A   GAJ       55.15  ChybaČlovek s registračným číslo GAJ 0 neexistuje !
517W 55- A   KPA       55.25  ChybaČlovek s registračným číslo KPA 0 neexistuje !
518W 55- A   IKA       57.57  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
519W 60- A   BOR       46.53  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
520W 60- A   SKV       48.41  ChybaČlovek s registračným číslo SKV 0 neexistuje !
521W 60- A   ODE       51.16  ChybaČlovek s registračným číslo ODE 0 neexistuje !
522W 60- A   DCE       54.04  ChybaČlovek s registračným číslo DCE 0 neexistuje !
523W 60- A   BOR       55.26  ChybaČlovek s registračným číslo BOR 0 neexistuje !
524W 60- A   IKA       60.17  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
525W 60- A   TTE       60.57  ChybaČlovek s registračným číslo TTE 0 neexistuje !
526W 60- A   PVM       88.37  ChybaČlovek s registračným číslo PVM 0 neexistuje !
527W 65- A   VZA 4850  41.46  OKPolónyiová Darina (1948)
528W 65- A   HER       47.30  ChybaČlovek s registračným číslo HER 0 neexistuje !
529W 65- A   IKA       48.15  ChybaČlovek s registračným číslo IKA 0 neexistuje !
530W 65- A   BEB       73.12  ChybaČlovek s registračným číslo BEB 0 neexistuje !
Výpočet rebríčku preteku:
2014080315 3. 8. 2014 Karst Cup - 4. etapa
Chyba Popis
OKPočet vypočítaných kategórií: 39