CD-ROM Mapy pre orientačné športy

Mapová komisia SZOŠ pod hlavičkou SZOŠ vydáva CD-ROM Orientačné mapy Slovenska. Toto CD ponúka väčšinu informácií o mapách pre OB, ktoré zobrazujú územie nachádzajúce sa v Slovenskej republike. CD ponúka informácie o jednotlivých mapách (autor, rok, klub, poloha ...), ich autoroch (počty máp), oddieloch a kluboch v Slovenskej republike a dokonca ponúka i mapy samotné. Zároveň sú spomenuté údaje ponúknuté v rôzne triedených zoznamoch. Jednotlivé mapy pre OB sú do CD zaradené len na základe súhlasu ich vydavateľov resp. majiteľov, avšak vzhľadom na nedostupnosť niektorých farebných alebo nepoužitých kópií najmä starších máp, sú zaradené do CD ich čiernobiele kópie, resp. použité farebné kópie. Vzniku tohto CD predchádzala viacročná práca zbierania a lokalizácie máp používaných pre OB na území dnešnej Slovenskej republiky, na základe ktorej vznikla databáza máp pre OB. Celé úsilie prinieslo výsledky vďaka ochote členov hnutia OB poskytnúť mapy pre OB zo svojich súkromných archívov. CD sa pripravuje v slovenskej, českej, anglickej, nemeckej, francúzskej a maďarskej verzii. CD je možné objednať na sekretariáte SZOŠ alebo u niektorého člena Mapovej Komisie, výťažok z predaja bude použitý na príspevok na tvorbu máp pre OB na Slovensku.

Objednávkový formulár CD - Mapy pre orientačné športy

Objednávam si u SZOŠ:
                                        Spolu
CD - Mapy pre orientačné športy         ............ ks á 500,- Sk   ..........,- Sk
Aktualizácia CD - Mapy pre orientačné športy  ............ ks á 200,- Sk   ..........,- Sk

Spolu                                      ..........,- Sk

Výsledná suma                                  ..........,- Sk

Jazyková verzia (Sl, Če, An, Ne, Fr, Ma)    ...............................................

Adresa objednávateľa (adresa doručenia CD poštou)

Meno a priezvisko:               ...............................................
Názov inštitúcie (nepovinné):          ...............................................
Ulica a číslo domu:               ...............................................
Mesto:                     ...............................................
PSČ:                      ...............................................
Štát:                      ...............................................

V: .................... Dátum: ..................... Podpis: ..................................

Vaše objednávky zasielajte na adresu:

    Slovenský zväz orientačných športov,
    Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika
    Tel.,Fax: +421 7 4924 9207
    e-mail: slovakia@orienteering.sk