AutorAutor
Nosál Peter << >> Nosáľ Štefan
Nosáľ Stanislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 17 máp
Balajka, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Drienok 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Jelenská, 1:25000, 12m, 1984 , (L)
Kremnička, 1:10000, 5m, 1975 , (O)
Labyrint II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1978 , (O)
Laskomer 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:25000, 5m, 1969 , (O)
Partizánske chodníčky Tále, 1:25000, 10m, 1975 , (O)
Pečkov, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Skalica, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Starý háj, 1:20000, 4m , (O)
Veterlín 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Kreslil(a,i): 11 máp
Balajka, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Jelenská, 1:25000, 12m, 1984 , (L)
Kadlub, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Kozlinec, 1:20000, 5m , (O)
Kremnička, 1:10000, 5m, 1975 , (O)
Labyrint II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1978 , (O)
Laskomer 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Partizánske chodníčky Tále, 1:25000, 10m, 1975 , (O)
Skalica, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Starý háj, 1:20000, 4m , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)