AutorAutor
Breza << >> Brtáň Jozef
Brídzik Rudolf
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Devínska Kobyla - západ, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
DRACONIS, 1:1000, 1m, 2015 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Spoznaj svoj les - preteky v orientačnom behu, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
Syslí Borník, 1:5000, 1m, 1997 , (V)
U Haviernikov, 1:1000, 2m, 2016 , (V)
Záhorie 2, 1:15000, 2.5m, 2001 , (O)
Kreslil(a,i): 6 máp
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Devínska Kobyla - západ, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
DRACONIS, 1:1000, 1m, 2015 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Spoznaj svoj les - preteky v orientačnom behu, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
U Haviernikov, 1:1000, 2m, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)