AutorAutor
Juračka Zdeněk << >> Kalibán Pavel
Jurčík Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 11 máp
Barbajky, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Centrum, 1:3000, 5m, 1988 , (V)
Grand-Slam II., 1:7500, 5m, 1989 , (V)
Hradište, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
KrahuleC, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Kunerádska 10, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Majer, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Močidlová sviňa, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
mtbo bojnice, 1:10000, 5m, 2011 , (C)
Priekopa, 1:4000, 2019 , (V)
Rovná hora, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
Centrum, 1:3000, 5m, 1988 , (V)
Grand-Slam II., 1:7500, 5m, 1989 , (V)
Hradište, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
KrahuleC, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Majer, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Močidlová sviňa, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Priekopa, 1:4000, 2019 , (V)
Rovná hora, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)