AutorAutor
Nemček Miloš << >> Nemétová Iveta
Nemec Juraj
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 65 máp
1000+ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
1000+ 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
1000+ 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Frajungy 2014, 1:7500, 5m, 2014 , (L)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
HRABOVO - NOB, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Hrochoť, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Hrochoť 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (C)
Kačica, 1:5000, 5m, 2006 , (V)
Kaňa, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Králiky, 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (L)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (L)
Kremnička, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992 , (O)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (V)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (V)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Lom, 1:15000, 5m, 2001 , (L)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Mýtny, 1:7500, 5m, 2011 , (L)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Plošiny, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Podlavické výmole v mierke 1:5000, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Polianka, 1:15000, 10m, 1994 , (L)
Richnava, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Ružiná - zákopa, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
Skalka 09, 1:15000, 10m, 2009 , (L)
Skalka 10, 1:15000, 10m, 2010 , (L)
Skalka 10, 1:10000, 10m, 2010 , (L)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (L)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (V)
Tabla, 1:15000, 10m, 2011 , (L)
Tajov-chata, 1:7500, 5m, 2003 , (V)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Urpín II., 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Kreslil(a,i): 15 máp
1000+ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
1000+ 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
1000+ 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Frajungy 2014, 1:7500, 5m, 2014 , (L)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Kremnička, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Mýtny, 1:7500, 5m, 2011 , (L)
Podlavické výmole v mierke 1:5000, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Richnava, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2018 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2017 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2012 , (L)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)