AutorAutor
Vernarský Štefan << >> Vikisály Ladislav
Veselovský Rastislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 50 máp
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (O)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (L)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (C)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (L)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (L)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (V)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (V)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (L)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (V)
Park, 1:5000, 5m , (V)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Striedok, 1:15000, 10m, 1990 , (O)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (L)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (L)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (V)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (O)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Kreslil(a,i): 74 máp
Areál SOU Drevárske Žarnovica, 1:2000, 1998 , (V)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Biko, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (O)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Dubák, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Hrochoť, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Hrochoť 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (L)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (C)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Kačica, 1:5000, 5m, 2006 , (V)
Kaňa, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Králiky, 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (L)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (L)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992 , (O)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (V)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (V)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (L)
Lom, 1:15000, 5m, 2001 , (L)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (O)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (L)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (V)
Park, 1:5000, 5m , (V)
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Pionier II., 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Pleso, 1:15000, 10m, 1988 , (L)
Plošiny, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Ružiná - zákopa, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Sitina, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
Skalka 09, 1:15000, 10m, 2009 , (L)
Skalka 10, 1:15000, 10m, 2010 , (L)
Skalka 10, 1:10000, 10m, 2010 , (L)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (L)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (L)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (L)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (V)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Štrbské pleso, 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Tajov-chata, 1:7500, 5m, 2003 , (V)
Tomášovce, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (V)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Urpín II., 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Urpín III, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)