AutorAutor
Šťastný Dušan << >> Štefko Igor
Šťastný Mojmír
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 39 máp
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
34 SNP, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Agát, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Báthory, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Bez názvu, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Bukovina, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Burda, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Čertov vrch, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Drinky, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Hrubý, 1:30000, 10m, 1982 , (O)
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Jazvec 3, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kartograf, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Koliba, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kopčoke, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kútiky II., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Levoča - školská mapa, 1:700, 2014 , (V)
Mapová vymalovánka, 1:1000, 1987 , (V)
MVMR tobogan, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Pajštún, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Partizánske chodníčky, 1:15000, 10m, 1982 , (O)
Pecikút, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Prepadlé-Hviezda, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Sakrakopec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Skerešov, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tekeriš, 1:16667, 5m, 1981 , (O)
Tréningová mapa, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Val, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Viničná, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Vločka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kreslil(a,i): 35 máp
34 SNP, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Báthory, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Bez názvu, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Bukovina, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Burda, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Čertov vrch, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Hrubý, 1:30000, 10m, 1982 , (O)
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Jazvec 3, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kartograf, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Koliba, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Konvalinka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kopčoke, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Levoča - školská mapa, 1:700, 2014 , (V)
Mapová vymalovánka, 1:1000, 1987 , (V)
Mlyny, 1:5000, 5m, 1985 , (V)
MVMR tobogan, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Ostrý, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Pajštún, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Partizánske chodníčky, 1:15000, 10m, 1982 , (O)
Pecikút, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Prepadlé-Hviezda, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Sakrakopec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Šošár, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Tekeriš, 1:16667, 5m, 1981 , (O)
Tréningová mapa, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Viničná, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Vločka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)