AutorAutor
Rehák P. << >> Repáč Ivan
Reiprich František
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
Balajka, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Labyrint, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mostík, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Pionier II., 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Skalica, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kreslil(a,i): 9 máp
Čardáš, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Labyrint, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Makina, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Makina, 1:10000, 5m, 1972 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh Veľký Krtíš, 1:20000, 5m , (O)
Pionier, 1:10000, 2m , (O)
Smrečina, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)