AutorAutor
Kuna Daniel << >> Kvaka Ondrej
Kundrata Ivan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 36 máp
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Biko, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Diel, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Donly, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Donovaly 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Havran, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
HONKI - DONKY, 1:10000, 5m, 2012 , (C)
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Klopačka, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
KRÁKORÍK, 1:5000, 5m, 2010 , (C)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992 , (O)
LASKY - training, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (O)
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Polianka, 1:15000, 10m, 1994 , (L)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996 , (V)
Sedlo, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Suchý - biko, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (L)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Kreslil(a,i): 26 máp
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Biko, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Čertova pec, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Diel, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Donly, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Donovaly 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Havran, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
HONKI - DONKY, 1:10000, 5m, 2012 , (C)
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Klesniny, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Klopačka, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
KRÁKORÍK, 1:5000, 5m, 2010 , (C)
Kúpeľný ostrov, 1:5000, 1993 , (V)
LASKY - training, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Polianka, 1:15000, 10m, 1994 , (L)
Sady, 1:5000, 1993 , (V)
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996 , (V)
Sedlo, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Striebornica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý - biko, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)