AutorAutor
Mižúr Ján << >> Molnár Vladimír
Mlynárik Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 55 máp
Areál Hier Radosť Štrkovec, 1:1000, 2010 , (V)
Červený most, 1:7500, 5m, 2012 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
DOSTIHOVKA, 1:5000, 2m, 2010 , (C)
Dúbravská Glavica, 1:15000, 5m, 2008 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Grinavské jazerá, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:15000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:10000, 5m, 2018 , (C)
GRÓF na bajku, 1:7500, 5m, 2014 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
IX.mlyn, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Kačín Sever, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Klepáč, 1:5000, 5m, 2009 , (V)
Kolibský Vazkárik, 1:2000, 5m, 2010 , (V)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Lintávy, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2007 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2006 , (C)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
Malý Slavín, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
Malý Slavín, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
Mikulášska dostihovka, 1:750, 1m, 2015 , (V)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
Mikulášske piesky, 1:1500, 1m, 2011 , (V)
Nad Sitinou, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
PARTIZÁNSKY MIKULÁŠIK, 1:1000, 2009 , (V)
Pasienky, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Pekná cesta, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Račko 007, 1:4000, 2007 , (V)
Ružinov - Pošeň, 1:5000, 1m, 2008 , (O)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2017 , (V)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Somárska Lúka, 1:7500, 5m, 2010 , (V)
Stará mláka, 1:4000, 2.5m, 2016 , (V)
Tbiliská, 1:2000, 1m, 2017 , (V)
U Slivu 1 sanatórium, 1:20000, 5m, 2002 , (C)
U Slivu 2 krematórium, 1:20000, 5m, 2002 , (C)
Vazkársky Mikuláš 2019, 1:1000, 1m, 2019 , (V)
Vrakunský les, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Vydrica, 1:20000, 5m, 2001 , (C)
Závodisko, 1:3500, 1m, 2015 , (V)
Zlaté piesky, 1:3000, 2019 , (V)
Zlaté piesky IX, 1:3000, 1m, 2011 , (V)
Zlaté piesky XVI, 1:3000, 1m, 2016 , (V)
Kreslil(a,i): 57 máp
Areál Hier Radosť Štrkovec, 1:1000, 2010 , (V)
Červený most, 1:7500, 5m, 2012 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
DOSTIHOVKA, 1:5000, 2m, 2010 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Grinavské jazerá, 1:15000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:10000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
GRÓF na bajku, 1:7500, 5m, 2014 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
IX.mlyn, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Kačín Sever, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Klepáč, 1:5000, 5m, 2009 , (V)
Kolibský Vazkárik, 1:2000, 5m, 2010 , (V)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Lintávy, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
MAKADO 2014, 1:35000, 10m, 2014 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MAKADO 2018, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
Malý Slavín, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
Malý Slavín, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
Mikulášska dostihovka, 1:750, 1m, 2015 , (V)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
Mikulášske piesky, 1:1500, 1m, 2011 , (V)
Nad Sitinou, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
PARTIZÁNSKY MIKULÁŠIK, 1:1000, 2009 , (V)
Pasienky, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Pekná cesta, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Račko 007, 1:4000, 2007 , (V)
Ružinov - Pošeň, 1:5000, 1m, 2008 , (O)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2017 , (V)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Somárska Lúka, 1:7500, 5m, 2010 , (V)
Stará mláka, 1:4000, 2.5m, 2016 , (V)
Tbiliská, 1:2000, 1m, 2017 , (V)
TOMKY, 1:10000, 2.5m, 2013 , (C)
U Slivu 2 krematórium, 1:20000, 5m, 2002 , (C)
Vazkársky Mikuláš 2019, 1:1000, 1m, 2019 , (V)
Vrakunský les, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Závodisko, 1:3500, 1m, 2015 , (V)
Zlaté piesky, 1:3000, 2019 , (V)
Zlaté piesky IX, 1:3000, 1m, 2011 , (V)
Zlaté piesky XVI, 1:3000, 1m, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)