AutorAutor
Kontar J. << >> Korbély Tibor
Kopor Petr
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Barbajky, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Háj, 1:5000, 5m, 1987 , (V)
Kútiky, 1:5000, 5m, 1987 , (V)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Majer, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Rovná hora, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Záruby, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Záruby, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Kreslil(a,i): 10 máp
Barbajky, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Grand Slam, 1:5000, 5m, 1988 , (V)
Háj, 1:5000, 5m, 1987 , (V)
Kútiky, 1:5000, 5m, 1987 , (V)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Majer, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Rovná hora, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Trniny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Záruby, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Záruby, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)