AutorAutor
Spiegl János << >> Stančík Stanislav
Spišiak Marián
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 41 máp
Blatnica, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Červený Kameň, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Dolinky, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Driny - Jahodník, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Gerulata, 1:5000, 1m, 2000 , (V)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1998 , (V)
Kamzíček, 1:5000, 5m, 2007 , (V)
Kamzík, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Košiarny briežok, 1:5000, 5m, 1998 , (V)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2001 , (V)
Kučišdorf, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kugl, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kurací vŕštek, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ovsište, 1:3500, 1m, 1997 , (V)
Pod hradom, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Račišdorf, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (V)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2001 , (V)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Sihoť, 1:4000, 1m, 1997 , (V)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
U Soni, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Vampil, 1:10000, 1m, 2001 , (O)
Vampírka, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Záhorie 2, 1:15000, 2.5m, 2001 , (O)
Kreslil(a,i): 40 máp
Blatnica, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Červený Kameň, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Dolinky, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Driny - Jahodník, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Gerulata, 1:5000, 1m, 2000 , (V)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Košiarny briežok, 1:5000, 5m, 1998 , (V)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2001 , (V)
Kučišdorf, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kugl, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kurací vŕštek, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Parina, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Pezinok - juh, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Pod hradom, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Račišdorf, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (V)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (V)
Rybáreň, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2001 , (V)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
U Soni, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Vampil, 1:10000, 1m, 2001 , (O)
Vampírka, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Záhorie 2, 1:15000, 2.5m, 2001 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)