AutorAutor
Malý Ján << >> Marek Jiří
Mandák Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 10 máp
Kútiky, 1:10000, 5m, 1982 , (O)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky I., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky II., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky III., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky VII. Ročník orientačného pochodu - 1980, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Počúvadlo, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Kútiky, 1:10000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Počúvadlo, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)