AutorAutor
Kučerík Rudolf << • >> Kukurugya Emil
Kuchta Ján
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 15 máp
Brázda, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 2, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 6, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hažagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Koliba, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Lúčka I., 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Pálenica, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Priepas 3, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Pútnik, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Rožňava centrum, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Viničná, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Viničná II., 1:20000, 5m, 1981 , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hažagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Pútnik, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)