AutorAutor
Schenková Katarína << >> Sikora Tomáš
Sikora Miroslav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 26 máp
HORNÉ OPATOVCE, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
HRČAVA 2012 - long, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
HRČAVA 2012 - middle, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Jahodníček, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
LADOMER JUH, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER STRED, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
MNÍCHOV VRCH, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
MYDLOVÝ LES, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
NAD VINOHRADMI, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 1, 1:15000, 5m, 2022 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 2, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 3, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Roháče, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Skerešov, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:15000, 5m, 2015 , (O)
ZÁRUBY - JAHODNÍK, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
ZÁRUBY - JAHODNÍK, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kreslil(a,i): 26 máp
HORNÉ OPATOVCE, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
HRČAVA 2012 - long, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
HRČAVA 2012 - middle, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Jahodníček, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
LADOMER JUH, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER STRED, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
MNÍCHOV VRCH, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
MYDLOVÝ LES, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
NAD VINOHRADMI, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 1, 1:15000, 5m, 2022 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 2, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
POD SAKRAKOPCOM 3, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Roháče, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Skerešov, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
ZÁMOK KUNERAD, 1:15000, 5m, 2015 , (O)
ZÁRUBY - JAHODNÍK, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
ZÁRUBY - JAHODNÍK, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)