AutorAutor
Sikora Miroslav << >> Skokan Ján
Sikora Tomáš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
Borgy, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bôrik, 1:10000, 4m, 1991 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Kunerádska 10, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Kysuca, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Medvedia lúka, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
O ničom I., 1:15000, 5m, 1998 , (O)
O niečom inom, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
OSTRÉ HÁDKY 007, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Kreslil(a,i): 10 máp
Borgy, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bôrik, 1:10000, 4m, 1991 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Chlmček, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Kunerádska 10, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Kysuca, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Lietava, 1:10000, 10m, 1995 , (O)
Medvedia lúka, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
O ničom I., 1:15000, 5m, 1998 , (O)
O niečom inom, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)