AutorAutor
Pollák Jozef << >> Polónyiová Darina
Polónyi Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Filipov háj, 1:10000, 4m, 1971 , (O)
Hradisko, 1:10000, 4m, 1972 , (O)
MVMR´73, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Pod skalkou, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Roháče, 1:20000, 5m, 1987 , (O)
Roháče, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Súľov, 1:20000, 5m , (O)
Vyšné Peklo, 1:16667, 5m, 1971 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
Filipov háj, 1:10000, 4m, 1971 , (O)
Hradisko, 1:10000, 4m, 1972 , (O)
Medzi lesíkmi, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
MVMR´73, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Pod skalkou, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Roháče, 1:20000, 5m, 1987 , (O)
Roháče, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Vyšné Peklo, 1:16667, 5m, 1971 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)