AutorAutor
Vyoral Jan << • >> Weiszer Eduard
Wallner Jozef
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 32 máp
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Devínska Kobyla - západ, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1996 , (V)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1998 , (V)
Katkin sen, 1:2000, 1m, 2011 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Preliezkovňa, 1:2000, 5m, 2013 , (V)
Pri kostolíku, 1:1000, 5m, 2012 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (V)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (V)
Rusalkin sen mini, 1:2000, 1m, 2011 , (V)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Tramtária, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Kreslil(a,i): 28 máp
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Devínska Kobyla - západ, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Katkin sen, 1:2000, 1m, 2011 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Preliezkovňa, 1:2000, 5m, 2013 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (V)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (V)
Rusalkin sen mini, 1:2000, 1m, 2011 , (V)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)