AutorAutor
Strečok Jozef << >> Sudovský Milan
Sučík Roman
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 29 máp
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Červený rybník, 1:15000, 2m, 1994 , (O)
Džury, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Grajnár, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Holica, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Jedliny 2, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Jurský park, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Koprovnica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Lietava, 1:10000, 10m, 1995 , (O)
Lúčka I., 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Lyžica, 1:10000, 5m, 1997 , (O)
Malokagatia, 1:2500, 1996 , (V)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Pečenický val, 1:10000, 5m, 1995 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Pukanec - Breziny, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
Spálený vrch, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Teplička, 1:4000, 5m, 1999 , (V)
Venevská, 1:3000, 1997 , (V)
Žeby stržičky?, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Kreslil(a,i): 26 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Džury, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Grajnár, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Holica, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Jedliny 2, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Jurský park, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1996 , (V)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1998 , (V)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Lyžica, 1:10000, 5m, 1997 , (O)
Malokagatia, 1:2500, 1996 , (V)
Mestský park, 1:5000, 1997 , (V)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1999 , (V)
Spálený vrch, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (L)
Teplička, 1:4000, 5m, 1999 , (V)
Venevská, 1:3000, 1997 , (V)
Za parkom, 1:2500, 2m, 2000 , (V)
Záluhy, 1:3000, 1997 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)