AutorAutor
Mitelman Milan << • >> Mlynárik Peter
Mižúr Ján
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 18 máp
30 rokov 1973-2003, 1:1500, 2003 , (V)
Balajka, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Barbajky, 1:20000, 2m, 1976 , (O)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Dlhé kufre, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Krážova hora, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Krážova hora 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Lamač, 1:2000, 1m, 1986 , (V)
Milier, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Podháj, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Tréning, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
U Jana, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
Vlčie jamy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Dlhé kufre, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Lamač, 1:2000, 1m, 1986 , (V)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)