AutorAutor
Nemétová Iveta << >> Nosál Peter
Noga Štefan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 44 máp
AMFIK, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
BABA, 1:10000, 10m, 2009 , (L)
Baba, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Bory, 1:15000, 2m, 1995 , (O)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Čertova pec, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
KAŠTIEĽ II., 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Kejda, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Klesniny, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
KOMÁRKA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KOMÁRKA II, 1:15000, 5m, 2013 , (O)
Konik, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Kukla 2008, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Kúpeľný ostrov, 1:5000, 1993 , (V)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Nad Rozálkou, 1:10000, 5m, 1997 , (O)
Pinelka, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
PINELKA 2016, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
PRED VRCHMI, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Rochus, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Sady, 1:5000, 1993 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Sokolíček, 1:500, 2m, 2016 , (V)
Sokolovňa, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Strap, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Striebornica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý vrch, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Tandy, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Vinko 95, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Vítek, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Vločka, 1:7500, 5m, 2005 , (L)
Vločka, 1:10000, 5m, 2005 , (L)
Vŕšky, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Základná škola Orešie, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kreslil(a,i): 22 máp
AMFIK, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
BABA, 1:10000, 10m, 2009 , (L)
Bory, 1:15000, 2m, 1995 , (O)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
KAŠTIEĽ II., 1:5000, 5m, 2016 , (V)
KOMÁRKA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KOMÁRKA II, 1:15000, 5m, 2013 , (O)
Konik, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Kukla 2008, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Nad Rozálkou, 1:10000, 5m, 1997 , (O)
Pinelka, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
PINELKA 2016, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
PRED VRCHMI, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Sokolíček, 1:500, 2m, 2016 , (V)
Sokolovňa, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Suchý vrch, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
Vinko 95, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Vítek, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Vločka, 1:7500, 5m, 2005 , (L)
Vločka, 1:10000, 5m, 2005 , (L)
Základná škola Orešie, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)