AutorAutor
Sýkora Milan << >> Syrový Tomáš
Sýkora Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 4 mapy
BIKES - LOB, 1:15000, 5m, 1997 , (L)
Kysacký hrad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kysak - obec, 1:5000, 5m, 2002 , (V)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
BIKES - LOB, 1:15000, 5m, 1997 , (L)
Kysacký hrad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kysak - obec, 1:5000, 5m, 2002 , (V)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)