AutorAutor
Slávik Vladimír << >> Slobodanjuk Roman
Sleziak Wilfried
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 10 máp
Brázda 2, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Furča, 1:10000, 5m, 1985 , (O)
Furča II., 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Heringeš, 1:10000, 4m, 1989 , (O)
Koliba, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Piarg, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Pstružník, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Seleška, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tajchy, 1:10000, 5m, 1983 , (O)
Zelená, 1:15000, 4m, 1982 , (O)
Kreslil(a,i): 2 mapy
Seleška, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tajchy, 1:10000, 5m, 1983 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)