AutorAutor
Vajduliak Juraj << >> Varga Z.
Vandlíček Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
Borgy, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bôrik, 1:10000, 4m, 1991 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Kamélia, 1:2000, 2018 , (V)
Kunerádska 10, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Lietava, 1:10000, 10m, 1995 , (O)
POHÁR TURIA NA DUBNI, 1:10000, 10m, 2014 , (O)
Solinky, 1:3000, 1998 , (V)
Šibenice, 1:10000, 4m, 1991 , (O)
Kreslil(a,i): 7 máp
Borgy, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Kamélia, 1:2000, 2018 , (V)
Kunerádska 10, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Lietava, 1:10000, 10m, 1995 , (O)
Na orienťáckom bále, 1:10000, 4m, 2002 , (O)
POHÁR TURIA NA DUBNI, 1:10000, 10m, 2014 , (O)
Solinky, 1:3000, 1998 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)