AutorAutor
Mazúr Milan << >> Medzihorský Viktor
Mažgút Jozef
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 2 mapy
Čupová (A3) 1, 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Kreslil(a,i): 1 mapu
Čupová (A3) 1, 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)