AutorAutor
Pospíšil Jaromír << >> Potštejnský Jan
Poštulka st. Karel
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 3 mapy
Čertica, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Ludáň, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Rana, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Kreslil(a,i): 5 máp
Čertica, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Daniel, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Ludáň, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Rana, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Strelnica, 1:20000, 2m, 1976 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)